تورم از ۴۰ درصد گذشت

زیپو كالا: مركز آمار اعلام نمود كه تورم در تیرماه با رشد ۲.۸ درصدی از ۴۰درصد عبور كرد و به ۴۰.۴ درصد رسید.

به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، در تیر ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص كل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۷۹.۷ رسید كه نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش نشان می ­دهد، در این ماه درصد تغییر شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای كشور بطور میانگین ۴۸ درصد بیش تر از تیر ۱۳۹۷ برای خرید یك «مجموعه كالا و خدمات یكسان» هزینه كرده ­اند كه نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۵۰.۴ درصد) ۲.۴ واحد درصد كاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ به ۴۰.۴ درصد رسید كه نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۷.۶ درصد) ۲.۸ واحد درصد افزایش نشان داده است.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۱.۳درصد و در گروه عمده «كالاهای غیر خوراكی و خدمات» ۳.۵ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به تیر ماه ۱۳۹۷ برای این دو گروه به ترتیب ۷۱.۸ و ۳۸.۴ درصد می­ باشد.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری كشور

شاخص قیمت كل برای خانوارهای شهری كشور در تیرماه ۱۳۹۸ به عدد ۱۷۸.۴ رسید كه نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد افزایش نشان داده است. درصد تغییر شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۹ درصد است كه نسبت به ماه قبل (۴۹، ۳ درصد) ۲.۴ واحد درصد كاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی كشور

شاخص قیمت كل برای خانوارهای روستایی كشور در تیرماه ۱۳۹۸ به عدد ۱۸۶.۵ رسید كه نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان داده است. درصد تغییر شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴، ۳ درصد است كه نسبت به ماه قبل (۵۶، ۵ درصد) ۲.۲ واحد درصد كاهش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، ماست پاستوریزه، شیر پاستوریزه)، گروه «نوشیدنی ها» (انواع چای خارجی) و گروه «ماهی هاو صدف داران» (انواع ماهی) می باشد. در گروه عمده «كالاهای غیر خوراكی و خدمات» گروه «بهداشت و درمان» (خدمات بیمارستانی و خدمات طبی سرپایی) و گروه «مسكن، آب، برق و گاز» (اجاره بها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

همچنین گروه «قند و شكر و شیرینی» (قند و شكر) و گروه «سبزیجات» (پیاز، گوجه فرنگی، خیار و فلفل دلمه ای) نسبت به ماه قبل، كاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهك های هزینه ای كل كشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ برای دهك های مختلف هزینه ای از ۴۰.۱درصد برای دهك اول تا ۴۳.۱ درصد برای دهك دهم است.

منبع: