در پنجمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مطرح شد ارتقای بهره وری و فناوری با جذب محققان در صنعت، استخدام دانش آموختگان دكتری به شكل كارشناسان R&D

به گزارش زیپو كالا مدیركل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در زمینه ارتقای بهره وری و فناوری با جذب محققان در صنعت اظهار داشت: تصمیم داریم از دانش آموختگان مقاطع دكتری به شكل كارشناسان R&D استخدام به عمل آوریم.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، دكتر محمد سعید سیف در پنجمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های كشور كه امروز (شنبه) ۲۹ تیرماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، از تدوین سامانه ورود به نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید اطلاع داد و درمورد نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایجاد این سامانه اظهار داشت: این طرح اخیرا در وزارت علوم و با كمك دانشگاه تربیت مدرس به راه افتاده است.
وی با اشاره به پی ریزی نمایشگاه رونق تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت و توجه این وزارتخانه به مبحث اشتغال و بیكاری، اظهار نمود: تفاهم نامه همكاری برای تحقق نهضت ساخت داخل هم تهیه شده و به امضا رسیده كه بعضی از برنامه های اجرایی آن شامل طرح حضور اعضای هیات علمی در صنعت، ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت، مهارت افزایی دانشجویان، رصد اشتغال دانش آموختگان و ساماندهی دوره های كارآموزی و… است.
مدیركل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، به فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت اشاره نمود و اظهار داشت: هماهنگی و توسعه دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت به منظور هم راستایی فعالیت های علمی و تحقیقاتی با نیازهای كشور صورت گرفته است و امتیازات آن برای اعضای هیات علمی شامل حقوق و مزایا، امتیازات كار اجرایی، ترفیع و ارتقا و حمایت های مالی و معنوی و تسهیلات عملیاتی است.
ایشان در ادامه به پایش و ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت اشاره نمود و اضافه كرد: آمارها كمك می كنند كه دانشگاه ها شاخصهای جدید را مشخص و رصد كنند و الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی مؤسسات آموزشی، پژوهشی برای ساماندهی، استانداردسازی و پشتیبانی از ارتباطات بین دانشگاه ها را فراهم نمایند.
دكتر سیف درخصوص، معضلاتی كه بر سر راه وجود دارد، اظهار داشت: عدم شفافیت و روال حقوقی یكپارچه در تائید پژوهشی بودن قراردادها، مسائل مربوط با تفسیر تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم درمورد طرح های پژوهشی، مشكلات مربوط به ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مكرر، عدم شفافیت در ارتباط با ضمانت نامه های صادره توسط دانشگاه ها، موظف شدن دانشگاه ها به پرداخت ۳ درصد از درآمدهای اختصاصی خود به حساب خزانه درمورد توزیع عادلانه و اجبار دانشگاه ها به ثبت معاملات خود در سامانه الكترونیك دولت ازجمله مشكلات در حال بررسی است.
مدیركل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم درمورد وضعیت دوره های مهارت افزایی برگزارشده، خاطرنشان كرد: تعداد دوره های مهارت افزایی برگزارشده بیشتر از ۲۵۰۰ دوره و تعداد شركت كنندگان در این دوره ها بیشتر از ۷۲ هزار نفر و ساعات دوره ها ۳۵ هزار و تعداد دوره های برگزارشده با مشاركت واحدهای صنعتی ۳۵۸ دوره است كه این آمار و اطلاعات از ۵۵ دانشگاه و مركز آموزش عالی استخراج شده است.
وی تصریح كرد: میانگین دوره های برگزارشده به تعداد دانشگاه ها در سال ۱۳۹۶ شامل ۲۲ دوره و در سال ۱۳۹۷ شامل ۳۰ دوره است و میانگین تعداد شركت كنندگان نسبت به تعداد دانشگاه ها از ۹۴۸ نفر در سال ۱۳۹۶ به ۱۱۰۰ نفر در سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا كرده است و تاریخ تكمیل عملكرد حوزه مهارت افزایی شهریورماه ۱۳۹۸ است.
دكتر سیف درمورد وظایف مراكز مشاوره شغلی و كاریابی تخصصی دانشگاهی، اضافه كرد: خدمات جایابی، راهنمایی و مشاوره تخصصی به دانش آموختگان، خدمات كارآموزی، برگزاری نمایشگاه كار، امور مربوط به بیمه بیكاری، امور مربوط به لغو تعهد خدمت دانش آموختگان، هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و گزارش های تخصصی دوره ای مربوط به بازار كار از وظایف این مراكز به حساب می آید.
وی در مورد ساماندهی دوره های كارآموزی اظهار داشت: با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی مكاتبات مفصلی داشتیم كه دوره های كارآموزی با جدیت برگزار شده و مقرر است تاریخ تهیه گزارش جامع از دوره های كارآموزی مهرماه ۹۸ باشد.
مدیركل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در مورد شناسایی و ترویج الگوها و دستاوردها، اضافه كرد: در این خصوص كتابی با عنوان تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های كشور در توسعه همكاری با جامعه و صنعت به چاپ رسیده است.
وی درمورد تقدیر از طرح های برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در جهت رونق تولید استان ها، اظهار داشت: مراحل هر طرح شامل نهایی سازی و تصویب طرح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اطلاع رسانی به دانشگاه ها، هماهنگی با وزارتخانه ها و دستگاه ها، كارآموزی ها، اجرای پروژه ها و ارزیابی نتایج حاصله، معرفی و تقدیر از برگزیدگان استانی و معرفی برگزیدگان كشوری می شود.
دكتر سیف در زمینه جزئیات طرح تحول هم اظهار نمود: طرح تحول دارای ۶ هدف اصلی، ۱۶ برنامه راهبردی و ۴۰ پروژه در دست اقدام است و چشم انداز آن مشاركت سازنده و همه جانبه دانشگاه ها و مراكز پژوهشی در توسعه كشور است.
وی درباره جمع بندی مطالب این نشست اظهار داشت: لزوم بررسی دقیق برنامه ها، اطلاع رسانی گسترده به اساتید و دانشجویان و برنامه ریزی های داخلی در سطح استان برای شكل دهی زنجیره موردنیاز ارتباط با جامعه و صنعت بعنوان چكیده برگزاری این نشست به حساب می آید.