یك مقام مسئول: مجوز جدید برای حفر چاه آب كشاورزی صادر نمی گردد

زیپو كالا: یك مقام مسئول اظهار داشت: منابع آب های زیرزمینی همچنان با كسری مخزن مواجه می باشد كه با عنایت به این شرایط، مجوز جدید حفر چاه آب كشاورزی صادر نمی گردد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از صدا و سیما، عبدالله فاضلی با اشاره به اینكه یك سال بارش، كسری مخازن آب های زیرزمینی را جبران نمی كند، اضافه كرد: ما بدهی ۵۰ تا ۶۰ ساله به آبخوان های كشور داریم و با یكسال بارش مناسب، این كسری جبران نخواهد شد. وی اظهار داشت: طبق برنامه پنجم توسعه، فقط برای حفر چاه صنعتی مجوز صادر می شود بدین سبب اگر در جایی امكان حفر چاه وجود داشته باشد صاحبان صنایع می توانند درخواست خودرا برای دریافت مجوز ارائه و مجوز حفر چاه دریافت نمایند. دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با اشاره به اینكه بجای صدور مجوز جدید، در حال مدیریت تقاضا در كشور هستیم، افزود: در دشت هایی كه ذخیره آبخوان ها با كسری شدید مواجه باشد درخواست های صنعتی برای تامین آب نیز از چاه های كشاورزی تامین خواهد شد. فاضلی با اشاره به اینكه صاحبان صنایع می توانند چاه های كشاورزی را برای تامین نیاز خود خریداری كنند، اظهار داشت: صاحبان صنایع می توانند جهت راه اندازی واحد جدید، چاه كشاورزی را خریداری كنند كه در این صورت، وزارت نیرو نیز طبق دستور العمل صادره وزیر نیرو، مجوز تغییر كاربری چاه را صادر می كند. وی این طرح را جایگزین حفر چاه جدید دانست و افزود: صاحبان صنایع می توانند با توزیع فراخوان از صاحبان چاه های كشاورزی، عرضه چاه آب را درخواست كنند كه قیمت گذاری در این رویه نیز طبق قوانین حاكم برخرید و فروش بازار صورت خواهد گرفت.

منبع: