معاون وزیر صمت اعلام كرد تشكیل هلدینگ های صنعتی در استانها

زیپو كالا: معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بسترسازی وحمایت از طریق اندازی هلدینگ های استانی با هدف جذب سرمایه های مردمی را حداقل در۳ استان دنبال می نماییم.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی اظهار داشت: هدف این طرح، هدایت و جذب سرمایه های سرگردان به سمت بخش صنعت و تولید كشور است و این كار را با همكاری سازمان بورس پیگیری و دنبال می نماییم. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد: برنامه جدی امسال در مجموعه وزارتخانه این است كه بتوانیم سرمایه های سرگردانی را كه در اقتصاد كشور وجود دارد به سمت تولید هدایت نماییم. زرندی اظهار داشت: اقتصاد ایران گرفتار پارادوكس نقدینگی شده است و در صورتیكه نقدینگی بسیار بالایی دركشور وجود دارد و موجب مشكلات زیادی در اقتصاد شده، بخش تولید از كمبود شدید نقدینگی رنج می برد، پس باید به سمت هدایت نقدینگی به سمت تولید باشیم. معاون طرح وبرنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: البته باید سرمایه گذاری در بخش تولید را جذاب نماییم، نمی گردد بخش مولد مالیات را پرداخت كند و بخش غیرمولد با سودهای سرشار، از پرداخت مالیات در امان باشد. وی اشاره كرد: مالیات برعایدی سرمایه برای اقتصاد كشور لازم و لازم است و امیدواریم هرچه سریعتر به اجرا دربیاید. زرندی همین طور توضیح داد: در یزد بعنوان اولین استان، جلسات و مذاكراتی را با سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تشكیل هلدینگ استانی برگزار كردیم تا بتوانیم این مساله را بعنوان اولین استان، در كشور اجرا نماییم و سپس در سایر استان ها نیز اجرا خواهیم كرد. زرندی اشاره كرد: در گام اول با حدود ۳۰ سرمایه گذار استان یزد مذاكره اولیه انجام شد كه بتوانیم حدود هزار میلیارد تومان برای این مساله برنامه ریزی نماییم. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد: در این ارتباط به عزم همگانی نیاز است و مجموعه استان ها هم باید فعال شود و ظرفیت های مردمی را برای فعالیت و مشاركت فراهم نماییم، خصوصاً بسیاری از مردم به منطقه خود تعصب دارند و حاضر به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان خود هستند. وی ادامه داد: در این موضوع، شخص استاندار، نمایندگان و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت باید تلاش و مشاركت فعالی داشته باشند.

منبع: