یك مقام مسئول در وزارت جهاد: امكان تولید مرغ بومی اصلاح شده در واحدهای صنعتی برقرار شد

زیپو كالا: یك مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزی اظهار داشت: واحدهای صنعتی تولید طیور با رعایت ضوابط فنی و بهداشتی می توانند نسبت به پرورش مرغ بومی اصلاح شده اقدام نمایند.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، امید امینی سرپرست دفتر امور طیور و زنبور عسل معاونت امور تولیدات دامی گفت: یكی از سیاست های ابلاغی سال ۹۸، پرورش مرغ بومی اصلاح شده با هدف تولید گوشت و تخم مرغ در واحدهای صنعتی تولید طیور است.
امید امینی گفت: واحدهای صنعتی تولید طیور می توانند جوجه مورد نیاز خودرا از مراكز تكثیری و یا بوسیله مراكز اصلاح نژاد مرغ بومی تهیه كنند.
وی با اشاره به اینكه تا كنون ۲۵ نسل كار اصلاح نژادی در مورد مرغ بومی كشور در مراكز اصلاح نژادی انجام شده است، اشاره كرد: با اصلاح نژاد مرغ بومی كشور در مراكز اصلاح نژادی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد عملكرد مرغان بومی نسبت به سال پایه افزایش داشته است.
امینی، تعداد مراكز اصلاح نژاد مرغ بومی كشور را هفت مورد عنوان نمود و اظهار داشت: اصلاح نژاد مرغ بومی با هدف حفظ ذخایر ژنتیكی كشور، كمك به معیشت و درآمد روستاییان و بهبود صفات تولید مرغان بومی همچون افزایش وزن بدن و تعداد تخم مرغ صورت می گیرد.
وی در عین حال به راه اندازی یك مركز اصلاح نژاد اردك در استان گیلان از سال ۹۷ اشاره نمود و اضافه كرد: هدف از راه اندازی این مركز، افزایش راندمان تولید و ارائه جوجه اردك بومی اصلاح شده به پرورش دهندگان است.
سرپرست دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی با اشاره به جمعیت ۵۰ میلیونی مرغ و خروس بومی در كشور گفت: هدف ما، گسترش پرورش طیور بومی با حفظ ضوابط فنی و بهداشتی در روستاهای كشور است، اما برای جلوگیری از بروز چالش در واحدهای صنعتی و شیوع بیماری به دنبال آن هستیم كه جایگاه هایی برای پرورش مرغان بومی در روستاها و منازل روستاییان ایجاد شود تا مطمئن شویم مرغان بومی با پرنده های مهاجر ارتباطی برقرار نمی كنند.
وی درباره دستیابی روستاییان به جوجه های اصلاح شده، اشاره كرد: جوجه های تولیدی در مراكز اصلاح نژاد بعنوان گله های مولد در اختیار مراكز تكثیری قرار می گیرد و در این مراكز، جوجه ظرف حداكثر ۹۰ روز پرورش یافته و در اختیار روستاییان قرارخواهد گرفت.

منبع: