یك شركت بیمه ای ملزم به شفاف سازی مالی شد، توقف فعالیت در فرابورس

به گزارش زیپو كالا فرابورس با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود كه نمادمعاملاتی یك شركت بیمه ای به استناد ماده ۱۲مكرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات متوقف شدودر این راستا شركت باید مبادرت به شفاف سازی مالی كند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، مدیریت ناظر بازار فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود: به استناد ماده ۱۲ مكرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس نماد معاملاتی شركت بیمه حافظ به دلیل نوسان قیمت سهام طی روزهای معاملاتی اخیر متوقف گردید. بر طبق این اطلاعیه شفاف سازی، به منظور رعایت دستورالعمل فوق الذكر، ضروری می باشد حداكثر ظرف مدت دو روز كاری سوالات و ابهامات مطرح شده در سامانه تدان توسط شركت بررسی و پاسخ به آنها مطابق اطلاعیه اطلاعات حاصل از برگزاری كنفرانس اطلاع رسانی افشا شود. در ادامه این اطلاعیه آمده است كه بعد از توقف نماد معاملاتی به دلیل نوسان قیمت سهام طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی و انتشار اطلاعیه لزوم برگزاری كنفرانس اطلاع رسانی، اشخاصی كه به سامانه تدان (tedan.ir) دسترسی دارند می توانند حداكثر تا ساعت ۲۴ همان روز نسبت به طرح سوال از ناشر اقدام نماید. «اشخاصی كه به سامانه تدان دسترسی ندارند می توانند سوالات خویش را از راه كارگزار خود یا شركت های مشاور سرمایه گذاری و سبدگردان ها در این سامانه ثبت كنند.» همینطور بعد از آخر مهلت ثبت سوالات، بیمه حافظ موظف است حداكثر ظرف مدت ۲ روز كاری نسبت به تهیه پاسخ و ارسال آن اقدام نماید و در صورت عدم ارسال پاسخ یا ارائه پاسخ ناقص توسط ناشر، بورس مربوطه عدم پاسخگویی ناشر را به عموم افشا می كند.

منبع: