در ۶۱ روز معاملاتی رقم خورد رشد ۶۹ هزار واحدی شاخص تالار شیشه ای

به گزارش زیپو كالا شاخص بورس از آغاز امسال تابحال در مدت ۶۱ روز معاملاتی، ۶۹ هزار و ۹۱۹ واحد رشد را به ثبت رسانده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، از آغاز امسال تابحال در مدت ۶۱ روز معاملاتی تعداد ۲۷۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۷۸۵ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال در ۱۹ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۶۸۳ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است. همینطور بررسی معاملات بازار سهام به تفكیك بازار نشان داده است در این مدت ۱۹۱ میلیارد و ۶۰۳ میلیون سهم به ارزش ۴۳۶ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال در ۹میلیون و ۹۰۷ هزار و ۵۰۶ نوبت در بازار اول؛ ۷۸ میلیارد و ۲۲۶ میلیون سهم به ارزش ۲۹۳ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال در ۹میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۱۲ نوبت در بازار دوم؛ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزارا برگه به ارزش ۱۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال در ۶ هزار و ۱۷۹ نوبت در بازار بدهی، ۱۰۹ میلیون و ۱۶۰ هزار قرارداد به ارزش ۳۸۱ میلیارد ریال در ۲۲ هزار و ۹۱۹ نوبت در بازار مشتقه و ۳ میلیارد و ۴۷۸ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۳۸ هزار و ۹۹ میلیارد ریال در ۱۳۶ هزار و ۵۶۷ نوبت مورد معامله قرار گرفته است. شاخص كل هم كه معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد شروع كرده تابحال ۶۹ هزار و ۹۱۹و احد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۲۴۸ هزار و ۵۷۸و احد رسیده و رشد ۳۹.۱ درصدی را به ثبت رسانده است. شاخص بازار اول هم در این مدت با رشد ۵۱ هزار و ۸۷۱ واحد و شاخص بازار دوم با رشد ۱۳۷ هزار و ۶۲۲ واحدی هر یك به ترتیب ۳۸.۷ و ۳۹.۹ درصد افزایش را داشته اند.