شفاف نبودن واردات با ارز دولتی چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد؟

زیپو كالا: ارز دولتی از واردات كالاهای اساسی حذف نشد، اما هنوز معین نمی باشد كه این ارز صرف واردات چه كالاهایی می شود و امكان دارد ارائه یارانه مستقیم به كالاهای اساسی بجای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشتر به روند تعدیل قیمت ها كمك نماید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالاهای اساسی ادامه دارد، چنانكه برخی خواستار حذف این ارز و آزادسازی قیمت ها هستند و در عین دولت و بانك مركزی بر این نظر است كه در شرایط فعلی نمی توان قیمت ها را آزادسازی و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نمود.
ارائه ارز ۴۲۰۰ توانی برای واردات كالاهای اساسی، دولت را متهم هزینه سنگینی می كند، چونكه در شرایط ویژه اقتصادی و فرایند دشوار فروش نفت و ارزآوری كشور، بانك مركزی باید ارز را با نرخی بسیار پایین تر برای واردكنندگان تأمین كند.
از سوی دیگر، همانطور كه از جانب مسئولان بانك مركزی اعلام شده، با عنایت به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی و كنترل بازار در سال گذشته، این بانك نه تنها از خرید و فروش دلار سود نداشته، بلكه بیشتر از فروش ارز، خرید داشته است.
این مبحث را عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی خطاب به كسانی اظهار داشت كه دولت را عامل اصلی افزایش قیمت ارز می دانند و معتقدند كه دولت در مواردی عمداً ارز را گران می كند.
قرار بود هفته گذشته جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درمورد تعیین تكلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار گردد و با نظر اكثریت تصمیم گیران اقتصادی كشور، عرضه این ارز به واردات كالاهای اساسی ادامه پیدا می كند.
از سوی دیگر دولت برای واردات كالاهایی چون دارو باید ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد، چونكه دارو كالایی است كه باید بخصوص در این شرایط، با ارزان ترین نرخ ممكن به دست مردم برسد.
در همین راستا، رئیس كل بانك مركزی گفته است كه در سه ماهه نخست سال جاری تنها پنج میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات اختصاص یافته كه دو میلیارد دلار آن مربوط به دارو بوده و اگر دارو را كنار بگذاریم، فقط سه میلیارد دلار دیگر باقی می ماند كه رقم زیادی نیست بخواهیم به خاطر آن، شوك قیمتی در بازار داشته باشیم.
حال آنكه هنوز معلوم نیست كه با وجود تاكید برخی كارشناسان بر عرضه یارانه به صورت مستقیم به مردم همچون عرضه كوپن یا توزیع اقلام اساسی توسط دولت با قیمت هایی پایین تر، دولت هنوز بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاكید دارد.
ارزی كه بانك مركزی آنرا شفاف كرده كه به چه شركت هایی پرداخت می كند، اما هنوز معلوم نیست كه این ارز صرف واردات چه كالاهایی می شود و اگر واقعاً صرف واردات كالاهای اساسی شده، چرا قیمت كالاهای اساسی هم افزایش یافته است؟
به این ترتیب به نظر می آید كه در این شرایط بانك مركزی باید شفافیت خویش را در عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات افزایش دهد یا اینكه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه را به صورت مستقیم روی محصولات آورده و اقلام را با قیمت پایین تری به مردم بدهد تا سوءاستفاده هایی نظیر واردات كالاهای غیر ضرور و فروش كالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد انجام نشود.

منبع: