پیش بینی اقتصاددانان: جنگ تجاری آمریكا و چین ۶۰۰میلیارد دلار به اقتصاد جهان لطمه می زند

زیپو كالا: طبق پیش بینی بلومبرگ، در جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان، برنده هر طرف هم كه باشد، عواقب آن دامنه بسیار وسیع تری را متاثر خواهدنمود و ۶۰۰ میلیارد دلار از تولید ناخالص جهان خواهد كاست.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، اقتصاددانان بلومبرگ، دن هنسون و تام اورلیك، آگهی دادند آتش جنگ تجاری كه شعله آن همین حالا هم بالا گرفته است، هنوز جای بدتر شدن دارد. بعنوان مثال این تعرفه ها می توانند بسط پیدا كرده و كل تجارت بین آمریكا و چین را شامل شوند. در چنین سناریویی كه بیشترین میزان تأثیر منفی آن در سال ۲۰۲۱ خواهد بود، تولید ناخالص داخلی جهان ۶۰۰ میلیارد دلار كاهش خواهد یافت.
حتی بدون جنگ تجاری، تولیدات چین و آمریكا ظرف ۲ سال آینده، به ترتیب ۰.۵ و ۰.۲ درصد كاهش می یافت و تولید جهانی هم ۰.۳ درصد كمتر می شد.
هرچند تا به این لحظه این جنگ تجاری ادامه داشته است و دو طرف هیچ تمایلی ندارند كه در این جنگ تسلیم شوند. درحالی كه رئیس جمهور ترامپ اعلام نموده است كه موقعیت آمریكا در مقابل چین بسیار عالی است، پكن هم اعلام نموده كه چندین اقدام متقابل در نظر دارد كه هنوز آنها را اجرایی نكرده و تاكید دارد كه از منافع خود عقب نشینی نمی نماید.
افزایش تنش ها می تواند به معنای وضع تعرفه ۲۵ درصدی به كل واردات و صادرات ۲ طرف باشد كه در این سناریو تولید ناخالص داخلی جهان ۰.۵ درصد و تولید ناخالص آمریكا و چین به ترتیب ۰.۵ درصد و ۰.۸ درصد افت خواهند كرد.
بازارهای مالی كه همین حالا هم به جنگ تجاری آمریكا و چین حساس هستند، در بدترین سناریو، با كابوس سقوط ۱۰ درصدی سهام روبرو خواهند شد، كه در نهایت به مصرف و سرمایه گذاری لطمه می زند. این منجر به افت ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد شد و تولیدات آمریكا و چین را هم به ترتیب، ۰.۷ درصد و ۰.۹ درصد كاهش خواهد داد.

منبع: