یك مقام مسئول در وزارت جهاد: ۳ و سه دهم میلیون تن جو امسال در كشور تولید می شود

زیپو كالا: مدیركل امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد كشاورزی اظهار داشت: امسال تولید بیشتر از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن جو آبی و دیم در كشور پیش بینی شده است.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، فرامك عزیز كریمی اظهار داشت: سالانه بطور متوسط نزدیك به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار هكتار جو آبی و ۹۰۰ تا یك میلیون هكتار جو دیم در كشور كشت می شود.
وی اضافه كرد: از این سطح بیشتر از ۳ میلیون تن تولید جو آبی و دیم داریم و امسال با عنایت به شرایط خوب بارندگی در بیشتر استان های كشور، افزایش حدود ۳۰۰ هزار تنی جو را برآورد كرده ایم.
فرامك عزیز كریمی درباره وضعیت تولید جو گفت: در مزارع آبی بطور متوسط ۳.۵ تن و اراضی دیم بین یك تا ۱.۲ تن در هكتار جو تولید می شود.
عزیز كریمی افزود: در مناطق سرد و معتدل كه پتانسیل ارقام بیشتر و دوره رشد باز طولانی تر است، جوكاران حرفه ای حدود ۱۲ تا ۱۴ تن از این محصول در هر هكتار با رقم بهمن و ۸ تا ۱۰ تن در هكتار رقم بهرخ تولید كرده اند.
وی از برنامه معاونت امور زراعت برای افزایش ضریب مصرف بذور گواهی شده جو توسط كشاورزان آگاهی داد و اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم كه ظرف سه سال آینده ضریب استفاده از بذور گواهی شده جو را به ۴۵ درصد برسانیم.
مدیركل دفتر امور غلات و محصولات اساسی اشاره كرد: هم اكنون زیر ۲۰ درصد از بذور گواهی شده جو در مزارع استفاده می شود و مابقی بذور را كشاورزان بوسیله خود مصرفی تأمین می كند.
وی با اشاره به اینكه سال قبل نزدیك به ۳۳ هزار تن بذر جو در كشور تولید شد و در اختیار كشاورزان قرار گرفت، اذعان داشت: با رشد قیمت جو، اشتیاق كشاورزان برای كشت این محصول بیشتر شده و امسال ما تولید ۵۰ هزار تن بذور اصلاح شده جو را در برنامه داریم.
عزیز كریمی اضافه كرد: بیشتر ارقام جو، داخلی هستند، اما ارقام خارجی هم در كشور كشت می شود بطوریكه سال قبل چهار رقم خارجی از كشورهایی مانند فرانسه و مجارستان وارد و مورد مصرف كشاورزان قرار گرفت كه بیشتر برای تولید علوفه بود.

منبع: