اسلامی در گزارش زیپو كالا: وزارت راه هیچ قصور و كوتاهی در سیل های اخیر نداشته است

به گزارش زیپو كالا وزیر راه و شهرسازی هر گونه قصور یا كوتاهی وزارت راه و شهرسازی در بروز سیل های اخیر را رد كرد.

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی كه گفته بود این كمیسیون از وزارت راه بدلیل قصور در سیل های اخیر شكایت خواهد كرد، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه قصور یا كوتاهی در مبحث سیل اخیر نداشته است.
روز گذشته محمدرضا رضایی كوچی در گفتگو با خبرنگار مهر از شكایت كمیسیون عمران مجلس از وزارت راه و شهرسازی به علت تخلف در عدم رعایت قانون در خصوص نظارت بر طرح های جامع و تفصیلی در مورد ایمن سازی حاشیه رودهای شهری از جانب شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح های هادی در خصوص ایمن سازی حاشیه رودهای نزدیك روستاها از جانب بنیاد مسكن، اطلاع داده بود.
وی تاكید كرده بود: باید مشخص شود شورای عالی شهرسازی و معماری تا چه حد در تغییر كاربری رودخانه های شهری و ساخت و ساز در مسیل های درون شهری تخلف داشته است.
به گفته رئیس كمیسیون عمران مجلس، این كمیسیون از وزارت راه و شهرسازی به دستگاه قضائی شكایت خواهد نمود.