یك كارشناس حوزه كار تاكید كرد وابستگی به نفت به ضرر اقتصاد است

به گزارش زیپو كالا یك كارشناس حوزه كار اظهار داشت: برای پشتیبانی از تولید داخلی باید با قاچاق كالا و واردات بی رویه با جدیت مقابله نماییم.
علی اكبر سیارمه در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: تقویت تولید ملی نیازمند حفظ نیروی كار است و بدین منظور باید احیای بنگاه های تولیدی و صیانت از نیروهای كار را در دستور كار قرار بدهیم.
وی با اشاره به اینكه خیلی از بنگاه ها تنها با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود كار می كنند حمایت دولت از واحدهای تولیدی و كارخانه های با سابقه را با اعمال معافیت های مالیاتی و تزریق نقدینگی خواهان شد.
سیارمه در عین حال اتكا به صادرات نفتی را به زیان اقتصاد دانست و اضافه كرد: وابستگی به نفت سبب می شود در شرایط بحرانی و تحریم، اقتصاد صدمه ببیند از این رو باید از ظرفیت های صادرات غیرنفتی به بهترین شكل ممكن استفاده نماییم.
این كارشناس حوزه كار پشتیبانی از تولید داخلی را مستلزم مقابله با قاچاق كالا و واردات بی رویه دانست و اظهار داشت: واردات بی رویه و قاچاق كالا كمر تولیدكنندگان را شكسته و كارخانه ها را به سمت ركود و ورشكستگی می كشاند، بنابراین دولت با نظارت بر گمركات و مرزها باید با واردات قاچاق روبرو شود.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، سال ۱۳۹۸ از جانب مقام معظم رهبری بعنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است. از نگاه خیلی از كارشناسان و فعالان حوزه كار، صیانت از نیروی كار و حفظ امنیت شغلی مستلزم پشتیبانی از تولید داخلی است.