مقایسه شرایط كاری در كشورهای مختلف جهان ایران، بهشت تعطیلات كاری!

زیپو كالا: ایران در مقایسه با سایر كشورها، بالاترین میزان تعطیلات را دارد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از دیجیتال اینفورمیشن، كار كردن برای كسب درآمد و تأمین هزینه های زندگی به یكی از اصلی ترین واقعیات زندگی بیشتر ما تبدیل گشته است. با این وجود گاهی اوقات كار كردن مانع پرداختن به سایر امور زندگی، بودن در كنار دوستان و خانواده و خسارات شغلی نظیر لطمه های روحی و جسمی می شود. با این وجود بررسی شرایط كاری در كشورهای مختلف نشان داده است كه میزان آزادی كاركنان در محیط كاری در كشورهای مختلف با یكدیگر بسیار متفاوت می باشد.
در این گزارش كه با استفاده از داده های سازمان كار جهانی و مؤسسه تحلیل داده های جهانی به دست آمده است، آمارهای جالبی از وضعیت كار در كشورهای مختلف جهان حاصل شده است كه در ادامه آنها را بیان می كنیم:
بیشترین تعطیلات رسمی
تعطیلات عمومی عالی هستند. روزهایی كه نیاز به كار كردن ندارید و می توانید در كنار خانواده یا دوستان خود تفریح كنید. در میان كشورهای جهان، سه كشور دارای بیشترین میزان تعطیلات عمومی هستند: كامبوج، ایران و ویتنام كه هر سه در طول دارای سال دارای ۲۷ روز تعطیلی عمومی هستند.
از طرف دیگر ژاپن، صحرای غربی و مولداوی دارای كمترین تعطیلات عمومی هستند.
بیشترین مرخصی استعلاجی
یكی دیگر از خاصیت های یك كشور خوب، توانایی كاركنان برای گرفتن مرخصی استعلاجی در زمانی است كه به سبب بیماری شدید قادر به كار نیستند. بااینكه در خیلی از شركت ها دست مدیران برای تعیین سقف این مرخصی ها باز است اما بیشتر كشورها دارای حد قانونی هستند.
آمریكا در این خصوص هیچ محدودیتی ندارد و چین، روسیه و كانادا از دیگر كشورهایی هستند كه بیشترین مدت مجاز مرخصی استعلاجی را دارند.
بیشترین مرخصی زایمان
مادران كشور لتونی می توانند تا سقف ۶۵۸ روز مرخصی با حقوق دریافت نمایند. انگلیس با ۲۷۳ روز مرخصی با حقوق و ۹۱ روز مرخصی بی حقوق در رده دوم و آمریكا با ۸۴ روز مرخصی بی حقوق، بیشترین مرخصی زایمان را دارند.
از جانب دیگر كشور بحرین دارای بیشترین مرخصی با حقوق سالانه است به شكلی كه كاركنان بحرینی می توانند تا سقف ۴۹ روز در سال به مرخصی با حقوق بروند. بیشترین مدت مرخصی بدون حقوق در طول سالیان كاری تا بازنشستگی برای مردان متعلق به قزاقستان و برای زنان متعلق به مغولستان است كه بطور متوسط و به ترتیب معادل ۱۱۱۶ و ۳۰۶۱ روز است.