گمرك اعلام كرد ممنوعیت صادرات انواع كاغذ

به گزارش زیپو كالا گمرك ایران با ارسال بخشنامه ای، اعلام نمود ممنوعیت صادرات انواع كاغذ و كاغذ باطله همچنان برقرار است.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، گمرك ایران با ارسال بخشنامه ای خطاب به گمركات اجرایی كشور، صادرات انواع كاغذ و كاغذ باطله را ممنوع اعلام نمود. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۴.۹۷.۷۳۵۵۱۵ مورخ ۹۷.۶.۲۰ و ۳۳۳.۹۷.۱۳۴۲۳۳۹ مورخ ۹۷.۱۱.۱، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰.۲۹۷۴۴۱ مورخ ۹۷.۱۱.۱۶ دفتر مقررات و واردات ارسال و اعلام می دارد: ممنوعیت صادرات انواع كاغذ و كاغذ باطله تحت تعرفه های مندرج در ردیف های ۱۱ تا ۲۲ جدول پیوست نامه شماره ۶۰.۱۵۸۲۷ مورخ ۹۷.۶.۱۵ ابلاغ گردیده طی بخشنامه ۲۰۴.۹۷.۷۳۵۵۱۵ و كاغذهای سوژه نامه شماره ۹۷.۱۰۰.۵۰۸۷۹ مورخ ۹۷.۱۰.۳۰ سازمان توسعه تجارت ایران (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۳۳۳.۹۷.۱۳۴۲۳۳۹، همچنان به قوت خود باقی است. دستور فرمائید ارزیابان و كارشناسان محترم دقت كافی در امتداد رعایت مفاد بخشنامه های ابلاغی به عمل آورند. پس شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به كلیه واحدهای تابعه باز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند. این بخشنامه به امضای علی اكبر شامانی مدیر كل دفتر صادرات رسید.