یك مقام مسوول عنوان كرد: سبك زندگی مردم با منابع آب ایران سازگار نیست

زیپو كالا: مدیر كل دفتر مدیریت مصرف آبفا اظهار داشت: دسترسی سهل مشتركین خانگی به آب آشامیدنی با فشار مناسب در بیشتر شهرها، مانع از درك مناسب از محدودیت در منابع آبی شده است كه البته این سبك زندگی باید تغییر یابد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از صدا و سیما، نفیسه زهرایی، با اشاره به اینكه اضافه برداشت های انجام شده از آب های زیرزمینی سبب ناپایداری منابع آب شده است، اضافه كرد: سبك زندگی مردم در كشور با میزان منابع آب در دسترس، سازگاری ندارد كه رویه باید اصلاح گردد. وی با اشاره به تمایل مشتركین بخش خانگی جهت استفاده از فناوری های نوین مانند انواع پمپ های پیشرفته اظهار داشت: استفاده از این تجهیزات سبب از بین رفتن محدودیت ها در برداشت از آب های زیرزمینی و افزایش مصرف در این بخش شده است. مدیر كل دفتر مدیریت مصرف و ارتقا بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو مدیریت افزود: دسترسی سهل مشتركین خانگی به آب آشامیدنی با فشار مناسب در بیشتر شهرها، مانع از درك مناسب از محدودیت در منابع آبی شده است كه البته این سبك زندگی باید تغییر یابد. زهرایی با تاكید بر لزوم مشاركت مردمی در مدیریت مصرف آب اضافه كرد: با وجود حجم كم مصرف آب در بخش خانگی نسبت به مصارف كلان كشور، اما هزینه های سنگینی انجام شده برای تصفیه آب قابل شرب مستلزم بازبینی در مصرف آب در این بخش است. وی با اشاره به تعرفه پایین آب آشامیدنی افزود: دولت برای هر مترمكعب آب، یارانه قابل توجهی به مشتركین خانگی پرداخت می كند. مدیر كل دفتر مدیریت مصرف و ارتقا بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو مدیریت با اشاره به اشتراك منابع آب قابل شرب بین بخش خانگی، صنعت و كشاورزی افزود: توسعه بخش های مختلف مانند كشاورزی سبب ناپایداری و در مخاطره قرار گرفتن منابع آب از نظر كیفی و كمی در دیگر بخش ها شده است. زهرایی اضافه كرد: به منظور تأمین آب آشامیدنی و جایگزین كردن منابع ناپایدار نیازمند هزینه های زیاد و فعالیت های عمرانی گوناگون در بخش زیر ساخت ها است كه با مدیریت مصرف می توان این هزینه ها را در دیگر بخش های در رابطه با آسایش مردم بكار گرفت.