یك مقام مسئول خبر داد: افزایش یك میلیارد مترمكعبی تولید گاز در پارس جنوبی

به گزارش زیپو كالا رئیس بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش بیشتر از یك میلیارد مترمكعبی تولید گاز در ۵ پالایشگاه پارس جنوبی اطلاع داد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از شركت ملی گاز ایران؛ سیدمهدی شفیعی مطهر اظهار داشت: شتاب در به انتها رسیدن دوره تعمیرات اساسی در پنج پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی، سبب افزایش یك هزار و ۳۷۳ میلیون مترمكعبی تولید گاز در این پالایشگاه ها شده است. وی با اشاره به اینكه زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی با انجام فرآیندهای مناسب بازرسی كاهش خیره كننده ای داشته است، اظهار داشت: هدف از این كار، بهینه سازی زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه ها با عنایت به حجم تولید گاز مجتمع و دیگر محصولات جانبی است. رئیس امور بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی یكی از مهم ترین نتایج فعالیت های بازرسی فنی را كاهش چشم گیر زمان تعمیرات اساسی در پنج سال قبل عنوان نمود و اضافه كرد: از سال ۹۲ تا سال ۹۷ زمان تعمیرات اساسی در پنج پالایشگاه پارس جنوبی به صورت قابل ملاحظه ای كاهش یافته و شاخص اثربخشی بازرسی فنی به ۹۹.۳ درصد ارتقا یافته است. وی اظهار داشت: این كاهش زمان توقف، سبب افزایش یك هزار و ۳۷۳ میلیون مترمكعبی تولید گاز از این پنج پالایشگاه شده و در كنار تولید گاز تولید محصولات دیگری همچون میعانات گازی، پروپان، بوتان و گوگرد هم رشد قابل توجهی داشته است.