یك مقام مسئول: واردات گوشی همراه مسافری منوط به داشتن بلیط سفر شد

زیپو كالا: رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی اظهار داشت: واردات مسافری گوشی تلفن همراه منوط به داشتن بلیط برگشت سفر شد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از صدا و سیما، مهدی محبی اضافه كرد: از روز گذشته، چهارشنبه ۸ اسفند سایت همتا برای دریافت كارت ملی خریداران گوشی تلفن همراه و پرداخت عوارض گمركی گوشی برای ریجستر آن به صورتی محدود شد و تنها كسانی كه كثیرالسفر هستند با داشتن مدارك مسافرت خارجی خود می توانند مبادرت به ریجستر تعداد محدودی گوشی همراه نمایند. وی اظهار داشت: البته این طرح قبل از این باید اجرا می شد و جزء قانون است، اما شاید بهتر بود مثل طرح ریجستری پیش از اجرا مدت زمانی به فروشندگان و واردكنندگانی كه گوشیهای خودرا در بازار پخش كرده بودند فرصت داده می شد تا با اجرای ناگهانی این قانون گرفتار ضرر و زیان نشوند. محبی اضافه كرد: هم اكنون تعداد بسیار زیادی گوشی تلفن همراه در فروشگاه ها انبار شده است، همین طور خیلی از خریداران گوشی هم امكان دارد در لحظه خرید، تلفن خودرا ریجستر نكرده باشند كه حالا با اجرای این طرح امكان ریجستركردن گوشیها حتی در صورتیكه خریداری شده باشد و مبلغ آن توسط مشتری پرداخت شده باشد هم وجود ندارد. رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی اظهار داشت: البته از اجرای قانون نمیتوان سرباز زد، اما پس از اجرای طرح ریجستری مدتی شركت های اصلی واردكننده گوشی مبادرت به واردات موردنیاز كشور كردند كه به دلایلی شاید توانایی پوشش كل بازار را نداشتند و همین واردات مسافری بود كه در این مدت بازار را متعادل نگه داشت. وی ادامه داد: باید اصرار كرد كه اجرای این گونه طرح ها اگر با اطلاع رسانی قبلی و تعیین زمان بندی باشد مشكلی برای خریداران و فروشندگان ایجاد نمی كند، اما هم اكنون با عنایت به اینكه به بازار شب عید نزدیك می شویم اجرای این طرح امكان دارد هم موجب ضرر و زیان مالی برای فروشندگان و خریداران شود و هم در ایام اختتام سال قیمت گوشی تلفن همراه را افزایش دهد.