در نشستی مطرح شد گلایه از كمبود بودجه باروری ابرها

زیپو كالا: مدیر مركز ملی مطالعات و تحقیقات بارورساززی ابرها اظهار داشت: بودجه ای كه امسال برای فرآیند باروسازی ابرها در نظر گرفته شد تنها ۶ میلیارد تومان بود كه در مقایسه با كاری كه برای پروژه های بارورسازی انجام می شود، بسیار ناجیز است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، فرید گلكار امروز در نشست تخصصی بارورسازی ابرها، چالشها و انتظارات با اشاره به علل وجود چالشها در پروژه های باروسازی ابرها اظهار داشت: به سبب وجود خشكسالی هر موضوعی كه مربوط به آب باشد چالش برانگیز است. بارورسازی ابرها باز به سبب جدید بودن، چالشهایی را به وجود آورده كه باید تلاش شود به صورت اصولی و درست این چالشها از بین برود.
بگفته وی هر فناوری كه وارد كشور می شود نیازمند پذیرش است كه متأسفانه درباب فناوری بارور ابری این اتفاق تابحال نیافته و شاهد داده های درست و غلط متفاوتی در این حوزه هستیم و این در شرایطی است كه حجم انتظارات وتوقعات جامعه از پروژه های باروسازی ابرها بسیار زیاد است.
وی ضمن گلایه از میزان اعتبار در نظرگرفته شده برای پروژه های بارورسازی اظهار نمود: متأسفانه رویكردهای مناسبی در حوزه باروسازی ابرها وجود ندارد و این در شرایطی است كه باید برای تعدیل وضع هوا در ایران همكاری بیشتری وجود داشته باشند.
گلكار با بیان این كه بارورسازی ابرها به منظور افزایش بارش و كاهش خسارت ناشی از تگرگ و مه صورت می گیرد، اظهار داشت: تابحال توانسته ایم یك نقشه راه برای مدیریت منابع آب جوی در كشور تبیین نماییم كه این مسئله به تصویب وزارت نیرو باز رسیده است. علاوه بر این به كارگیری ظرفیت های سازمان هوا و فضا در این راستا باز توانسته كمك شایانی را به توسعه بارورسازی ابرها در كشور كند.
وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی با استفاده از الگوهای جهانی در این راستا اظهار نمود: هم اكنون ۱۱ ایالت آمریكا در مسئله بارورسازی ابرها فعال می باشند، همین طور در كشورهای دیگر همچون استرالیا به این مساله از ابعاد مختلفی توجه شده كه اهمیت این پروژه ها را نشان داده است.
بگفته وی اگر یك تا ۲ درصد افزایش بارش در مقایسه با بارش طبیعی از راه این فرآیند داشته باشیم كل هزینه های بارورسازی تأمین خواهد شد، علاوه بر این باید به این مسئله باز توجه كرد كه بارورسازی ابرها منعطف ترین نوع مدیریت آب است. چونكه این فناوری قابل اجرا از یك نقطه به نقطه دیگر و برمبنای نیاز هر منطقه تعریف می شود.
وی اظهار نمود: این فناوری بعنوان یكی از ابزاهای مدیریت منابع آب شناخته شده كه مانند سایر فناوری ها محدودیت هایی را دارد، اما باید از تمام پتانسیل ها وتوانایی های این فناوری بهره برد.
در ادامه بنفشه زهرایی – مدیر كل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو – با تاكید بر این مسئله كه مركز باروسازی ابرها ۲۲ سال پیش زیر نظر وزارت نیرو راه اندازی شد اظهار داشت: طی این سال ها اقدامات متعددی در این سازمان صورت گرفت و در ضمن تمام این سال ها هیچگاه دیدگاه وزارت نیر و سازمان بارورسازی ابرها این نبوده كه پروژه های متعددی اجرایی شده، بلكه هدف این بود كه تا حد مقدور و در موقعیت های مناسب باروسازی صورت گیرد.
وی درباب وضعیت بودجه باروسازی ابرها اظهار نمود: سال قبل یك میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبیاری تحت فشار در كشور با هدف احیای آبخوان ها و صرفه جویی در مصرف آب در نظر گرفته شد، اما در سال ۱۳۹۸ میزان بودجه این بخش كم شد.
زهرایی اضافه كرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای باروسازی ابرها ۸ میلیارد تومان پیش بینی شده و این در شرایطی است كه سال قبل این عدد ۶ میلیارد و در سال پیش از آن ۱۰ میلیارد بوده است كه بنظر می رسد این اعداد و ارقام در مقایسه با روش های مدیریت مصرف آب و دیگر پارامترها در نظر گرفته می شود و باید به این مسئله باز توجه كرد كه باروسازی ابرها سهم كوچكی در كم شدن بحران آب دارد.