نفت خام برای چهارمین بار در بورس انرژی عرضه می شود

زیپو كالا: در ۱۵ بهمن نفت خام سبك ایران برای چهارمین بار در بورس انرژی ایران عرضه می شود. این دفعه هم خریداران می توانند كل مبلغ را ریالی پرداخت كنند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، در اول بهمن ماه جاری، نفت خام برای سومین بار در رینگ بین الملل بورس انرژی ارائه شد اما در نهایت معامله ای صورت نپذیرفت. اما اخیرا اطلاعیه جدیدی برای عرضه نفت خام سبك شركت ملی نفت ایران انتشار یافته است.
طبق اطلاعیه، عرضه این دفعه نفت خام سبك ایران در ۱۵ بهمن با قیمت هر بشكه ۵۶ دلار و ۲۴ سنت در میز معامله بورس انرژی قرار می گیرد.
نوبت سوم عرضه نسبت به دو دوره قبل تغییر مهمی داشت؛ اول این كه مقدار پیش پرداخت از ۱۰ درصد به ۶ درصد كم شد. از دیگر تغییرات دوره سوم عرضه نفت خام در بورس، می توان به امكان تسویه صد درصد ریالی اشاره نمود. به این معنا كه افزون بر سازوكار موجود در تسویه (۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی)، به علت محدودیت های ارزی امكان تسویه كامل ریالی هم به وجود آمده است.
در سازوكار پیش‎بینی شده برای تسویه حساب، امكان تسویه نقدی و اعتباری وجود دارد، همین طور خریدارانی كه به پرداخت اعتباری تمایل داشته باشند، مدت تسویه حساب از زمان بارگیری از ۶۰ روز در عرضه های پیشین به ۹۰ روز افزایش یافته است.
در مرحله چهارم عرضه باز همانند نوبت قبل، حجم خرید حداقل تعداد ۳۵ هزار بشكه و قیمت پایه ۵۶ دلار و ۲۴ سنت برای هر بشكه تعیین شده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، اول بهمن ۱۳۹۷ برای سومین بار نفت خام سبك ایران در بورس ارائه شد، اما پس از تمدید شدن مهلت پرداخت مبلغ اولیه برای خرید نفت، هیچ خریداری مبلغی برای خرید پرداخت نكرد. مهلت پرداخت حصّه نقدی خرید نفت اگرچه تا ساعت ۱۷: ۳۰ امروز (یكشنبه، ۷ بهمن) تمدید گردید، اما در نهایت نفت خام سبك ایران به ریال هم خریداری نیافت. در اطلاعیه عرضه سوم مقدار نفت قابل عرضه یك میلیون بشكه به قیمت پایه ۵۲ دلار و ۴۲ سنت در نظر گرفته شده بود.