بورس نیازمند نقدینگی تازه

به گزارش زیپو كالا در پنج روز كاری این هفته، فعالان بورس تهران باوجود عرضه اولیه یك شركت جدید، شاهد كاهش حجم و ارزش معاملات بودند؛ بعضی از فعالان بورس از كاهش نقدینگی در انتها سال اظهار نگرانی می كنند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، معامله گران بازار سهام در هفته اخیر شاهد ورود یك شركت جدید در بازار دوم بورس تهران بودند، در این هفته، ۱۰ درصد از سهام شركت تامین سرمایه پارسیان به روش ثبت سفارش عرضه اولیه شد و طی فرایند كشف قیمت، هر سهم آن ۲۰۵ تومان فروخته شد. اما باوجود این عرضه اولیه، حجم و ارزش معاملات در بورس تهران با كاهش رو به رو شد.
احتمال دارد تا آخر سال جاری دو شركت دیگر هم بتوانند وارد بورس شوند. این در شرایطی است كه بعضی از نبود نقدینگی در بازار ابراز نگرانی می كنند و معتقدند زمان ارائه اولیه شركت ها باید با دقت بیش تری انتخاب می شد.
روز چهارشنبه، ۲۶ دی ماه سال جاری، نماگر اصلی بورس تهران در تراز ۱۶۵ هزار و ۵۹۵ واحدی قرار داشت اما با گذشت پنج روز كاری این شاخص به ۱۶۲ هزار و ۹۴۰ واحدی رسید و با این حساب كاهش ۲ درصدی را تجربه نمود. نماگر اصلی بورس در ابتدای سال جاری در كانال ۹۶ هزار و ۲۹۰ واحدی بود و تابحال رشد ۶۶ هزار و ۶۵۱ واحدی را تجربه می كند كه علت عمده این رشد فزاینده افزایش قیمت ارزهای خارجی است.
در عین حال، شاخص بازار اول در تاریخ مذكور در سطح ۱۲۱ هزار و ۲۴۰ واحدی بود كه در پنج روز كاری گذشته، بیشتر از ۱۵۰۰ واحد افت را تجربه نمود و در تراز ۱۲۲ هزار و ۹۴۸ واحدی نشست و شاهد كاهش یك درصدی بود. این شاخص هم نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ به علت نوسانات قیمت ارز بیشتر از ۵۳ هزار واحد رشد را نشان داده است.
هم چنین شاخص بازار دوم در یك هفته اخیر، ۷۳۳۰ واحد افت كرد و تا رقم ۳۲۵ هزار و ۲۹۷ واحدی را تجربه نمود. شاخص آزاد شناور هم با افت ۲۸۰۴ واحدی رو به رو شد و شاخص صنعت با ۲۱۷۸ واحدی در ارتفاع ۱۴۵ هزار و ۶۵۸ ایستاد.
ارزش كل معاملات در پنج روز كاری كه گذشت، به رقم ۳۷ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال رسید و در یك هفته اخیر ۲۶ درصد افت كرد؛ هم چنین حجم معاملات هم درمجموع عدد ۱۳ هزار و ۷۶۴ سهم و اوراق مالی را تجربه نمود كه در مقایسه با آخرین روز كاری هفته گذشته ۲۵ درصد كاهش را نشان داده است.