۳۴۵ میلیارد ریال در پروژه رینگ آب رسانی تهران هزینه شد

زیپو كالا: معاون مهندسی و توسعه شركت آب و فاضلاب استان تهران اظهار داشت: از شروع امسال تابحال ۳۴۵ میلیارد ریال در پروژه رینگ آب رسانی تهران هزینه شده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، سیدعلیرضا ساداتی فرد، با بیان این كه پروژه بزرگ رینگ كمربندی آب رسانی تهران در چند جبهه در حال انجام می باشد، افزود: در جبهه غربی كه از تصفیه خانه ششم تا مخزن ۱۱۸۳ غرب قرار دارد، تابحال سه رشته خط آب رسانی از مسیر اجرا شده است و چهارمین خط آن باز بزودی اجرا خواهد شد و آب را از تصفیه خانه ششم به سمت مخازن ۵۷ و ۵۹ در شمال غرب تهران هدایت می كند.
به قول ساداتی فرد در جبهه شمال شرقی باز دو رشته خط ۱۸۰۰ و ۱۴۰۰ میلی متری، آب خام و آب تصفیه شده را از تصفیه خانه پنجم به مخازن ۴۳، ۴۸، ۴۹ و ۷۱ می رساند.
معاون مهندسی و توسعه آبفای استان تهران اضافه كرد: هدف اصلی اجرای طرح كمربندی رینگ آب تهران این است كه ما بتوانیم در شرایط بحرانی از منابع سطحی كه در تصفیه خانه ها داریم، سایر تصفیه خانه ها را پشتیبانی نماییم و ضمن احداث قابلیت جابجایی آب مورد نیاز، از نظر كیفی باز آب تهران را به تعادل برسانیم.
او با اشاره به این نكته كه با اجرای خطوط كمربندی این امكان مهیا خواهد شد كه اگر درصورت بروز حادثه، آب ورودی یكی از تصفیه خانه قطع شود، بتوانیم از تصفیه خانه دیگر این مسیر را احیا و تصفیه خانه را وارد مدار تولید، تصفیه و آب رسانی نماییم، اظهار داشت: افزون بر این، منابع آب زیرزمینی تهران كیفیت های متفاوتی دارد و برای رسیدن به شرایط استاندارد نیازمند اختلاط است كه با بهره برداری از سد ماملو، وارد مدار شدن تصفیه خانه هفتم تهران و اجرای پروژه رینگ كمربندی تهران، این امر محقق و مشكل كیفی آب در جنوب شرق تهران به صورت كامل برطرف شده است.
ساداتی فرد اشاره كرد: در محدوده جنوب غرب تهران باز با اجرای خط سلامت كه بخشی از حوزه غربی پروژه رینگ كمربندی تهران است، توانستیم نیترات را تا حد استاندارد كاهش دهیم كه ضمناً با وارد مدارشدن تصفیه خانه ششم آب تهران در آینده نزدیك، آب با كیفیت بالا برای محدود مسكونی منطقه ۲۱ و ۲۲ تزریق خواهد شد.
به قول او، یكی دیگر از اهداف این طرح كلان، تامین آب شهر پرند است كه در همین زمینه لوله گذاری از مخزن تلمبه خانه یافت آباد تا مخزن رضی آباد به طول ۱۲ كیلومتر اجرا شده و از مخرن رضی آباد به سمت شهر پرند حدود ۶، ۷ كیلومتر آن به اجرا درآمده است.
معاون مهندسی و توسعه آبفای استان تهران، كمبود منابع مالی، وجود موانعی چون اراضی و املاك شخصی و تنگناهای ترافیكی را عمده ترین موانع پیشرفت این طرح عنوان نمود.