سیاه ترین كارنامه به این فلز پرارزش رسید!

به گزارش زیپو كالا نقره بدترین سال خود در سه سال قبل را پشت سر گذاشت و سرمایه گذاران هم هیچ نشانی از بازگرداندن این فلز پرارزش به اوج در سال ۲۰۱۹ نشان نمی دهند.

به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، هر اونس نقره برای تحویل در مارس در معاملات روز جمعه بازار نیویورك ۱۳.۷ سنت یا ۰.۹ درصد كاهش پیدا كرد و در ۱۵.۳۹ دلار بسته شد و برای كل هفته ۱.۶ درصد كاهش ثبت نمود كه بزرگترین كاهش هفتگی از نوامبر بود.

تحلیلگران می گویند نقره از دو سو صدمه دیده است. از یك طرف سرمایه گذاران به جایگاه این فلز بعنوان یك كالای صنعتی و یك دارایی مطمئن اعتنایی نمی كنند. از جانب دیگر خوش بینی به پیشرفت مذاكرات تجاری آمریكا و چین، به بازارهای سهام رونق بخشیده و تقاضا برای دارایی های مطمئن شامل نقره را محدود كرده است. همزمان، نگرانی نسبت به چشم انداز اقتصادی، به دورنمای تقاضا برای فلزات صنعتی شامل نقره لطمه زده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دانیل گالی، استراتژیست كالا در شركت “تی دی سكیوریتیز” در این باره اظهار نمود: نقره یك فلز صنعتی است كه قیمت آن تحت تاثیر نگرانی ها پیرامون كندی رشد اقتصاد جهانی تحت فشار منفی قرار گرفته است.

با این حال شركت فلزات پرارزش “كی ام اس” به چشم انداز نقره خوش بین است و هرچند انتظار دارد این فلز عملكرد ضعیف تری در مقایسه با طلا در سال ۲۰۱۹ داشته باشد اما پیش بینی نمود قیمت هر اونس نقره امسال تا ركورد ۱۷.۵۰ دلار صعود خواهد نمود و میانگین قیمت هر اونس این فلز ۱۶.۶۲۵ دلار در سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

مترجم: زهرا وثوقی
دبیر خبر: مریم طاووسی