تغییر اسكناس ها در هند به خاطر نابینایان

زیپو كالا: دادگاه عالی هند از بانك مركزی این كشور خواست كه امكان استفاده نابینایان از اسكناس ها و خدمات بانكی این كشور را با تغییرات مقتضی فراهم آورد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا و به نقل از ایندیا تودی، انجمن نابینایان هند پیشتر در دادخواستی از دادگاه عالی هند خواسته بود كه تغییراتی در خدمات بانكی و شكل اسكناس های این كشور صورت گیرد تا امكان استفاده نابینایان از آنها فراهم گردد. هم اكنون بانك های هندی خدمات ویژه ای برای افراد نابینا عرضه نمی دهند و این مساله سبب شده است تا این افراد در انجام امور روزمره خود با مشكلات زیادی مواجه شوند.
هم اكنون در بعضی از كشورهای توسعه یافته نظیر آمریكا و انگلیس، خدمات بانكی و پولی ویژه ای برای نابینایان در نظر گرفته شده است. به باعث حكم دادگاه عالی، بانك مركزی هند مكلف به ایجاد تغییرات ظاهری در اسكناس ها، خدمات بانكی و تراكنش ها است.
علاوه بر چاپ برجسته اسكناس و سكه، خودپردازها و نرم افزارهای بانكی در هند هم به مكلف به ایجاد تغییرات لازم برای امكان بهره مندی نابینایان از این خدمات شده اند. هند با ۱۵ میلیون نابینا و كم بینا، در رده دوم جهان قرار دارد و این نگرانی وجود دارد كه در كشوری كه سریع ترین نرخ رشد اقتصادی جهان را دارد، افراد معلول نتوانند به مانند افراد سالم از افزایش سطح زندگی خود بهره مند شوند.

دبیر خبر: حسین غلامی