طبق اعلام گمرك؛ ۵۹ردیف كد تعرفه كالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شد

زیپو كالا: گمرك معافیت ۵۹ ردیف كد تعرفه كالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را به گمركات اجرایی كشور ابلاغ نمود.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، علی معقولی در بخشنامه ای به گمركات اجرایی مبحث معافیت ۵۹ ردیف كد تعرفه كالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را اعلام نمود.برای دستیابی به فهرست كد تعرفه كالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به اینجا رجوع كنید.