، دستور هفتگی مجلس، سوال از وزرای نفت و خارجه و تشكیل كمیسیون زنان در دستوركار نمایندگان

زیپو كالا: نمایندگان مجلس در جلسات هفته آینده خود سوال از وزرا نفت و خارجه و تشكیل كمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده را در دستور كار دارند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، دستور كار جلسات علنی روزهای یكشنبه و دوشنبه هفته آینده مجلس به شرح زیر است:
طرح اصلاح قانون صدور چك
رد طرح یك فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همكاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا – اقیانوسیه
لایحه تشكیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
رد طرح دهیاری ها
طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور
بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون پشتیبانی از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم
لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور
لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم
طرح اصلاح ماده (۳) و الحاق یك ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی/مصوب (۵ /۳/ ۱۳۹۴)
طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم
لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مكانیزه فروش)
لایحه تشكیل وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و كار و تعاون
گزارش كمیسیون صنایع و معادن با همكاری كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی درمورد مبحث توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تشكیل كمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها
گزارش كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی درمورد صدمه شناسی وضعیت شاغلان و بیكاران با رویكرد حمایتی
گزارش كمیسیون اقتصادی در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد بانك مركزی در پنج سال گذشته
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس درمورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی
گزارش كمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشكوك الوصول بانكی كشور
گزارش كمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملكرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶
گزارش كمیسیون اقتصادی در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عملكرد درمورد واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق كالا، تخلفات مالی، عدم رعایت قانون و ضوابط
گزارش كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد عملكرد منابع و مصارف (دریافت ها و پرداخت ها) در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تشكیل كمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده
سوالات علی ساری نماینده اهواز و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم نفت
سوالات حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و پنج نفر دیگر از نمایندگان مجلس از وزیر امور خارجه
انتخاب دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان عضو ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز
انتخاب دو نفر از كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات
انتخاب دو نفر به نمایندگی از سوی هر قوه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی بعنوان عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما جمهوری
انتخاب یك نفر از نماینده با معرفی كمیسیون فرهنگی بعنوان عضو در هیات نظارت بر مطبوعات
انتخاب دو نماینده با معرفی كمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس بعنوان ناظر در شورای اقتصاد
انتخاب یك نفر نماینده به معرفی كمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در شورایعالی نظام پرستاری
انتخاب یك نفر از اعضای كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد كمیسیون و انتخاب مجلس بعنوان ناظر در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.