گزارش وزیر نفت از تولید و صادرات نفت در جلسه كمیسیون برنامه

زیپو كالا: سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب كلیت طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام در این كمیسیون اطلاع داد.

محمد مهدی مفتح در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: اعضای كمیسیون برنامه و بودجه كلیات طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را به تصویب رساندند كه بر طبق این طرح مقرر شد سهم پالایشگاه ها در بورس ارائه شود تا مردم ۵۱ درصد سهام آن ها را خریداری كنند.

به گفته وی طبق مصوبه كمیسیون برنامه تسهیلاتی برای افزایش ظرفیت و تولید پالایشگاه ها هم در نظر گرفته شد تا پالایشگاه ها پول نفتی كه از وزارت نفت و دولت می گیرند را پس از یك تنفس به دولت برگردانند.

سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه همینطور از حضور وزیر نفت در جلسه كمیسیون برنامه و عرضه گزارش وی درباره وضعیت میزان تولید و صادرات نفت اطلاع داد.