رئیس سازمان بورس خبر داد یك ابزار مالی جدید وارد بازار سرمایه می گردد

زیپو كالا: رئیس سازمان بورس اظهار داشت: اخیرا یك ابزار جدید مالی توسط كمیته فقهی تایید شده است كه برای سمت های مدیریتی بازار سرمایه افرادی كه در بدنه این بازار هستند، اولویت دارند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، شاپور محمدی در مراسم تودیع حسن قالیباف اصل و معارفه علی صحرائی در سمت مدیرعاملی شركت بورس اوراق بهادر تهران، اظهار نمود: با كمك آقای پورابراهیمی به بودجه سازمان بورس كمك خوبی شد كه اگر نمی شد ما با مشكلات بر می خوردیم. هیچ سالی بازار سرمایه بدون نوآوری نبوده است، آقای صالح آبادی و آقای فطانت در زمان مدیرتشان در سازمان بورس اقدامات زیادی انجام دادند.
وی ادامه داد: آقای قالیباف آرامش بازار سرمایه بودند. ایشان همیشه با حوصله و بزرگواری تلاش می كرد مشكلات را حل كند. البته ما همچنان بعنوان مشاور سازمان بورس در خدمتشان خواهیم بود.
رییس سازمان بورس افزود: سازمان بورس كوشش كرد از نیروهای بدنه بازار سرمایه عهده دار مدیریت بازار سرمایه شوند. من مدیر آوردن از بیرون را نفی نمی كنم ولی اولویت باید با كسانی باشد كه در بدنه بازار سرمایه بودند.
وی با شاره به ابزارهای جدید مالی كه در بازار سرمایه باید به كار گرفته شوند، اظهار داشت: اخیرا وارانت در كمیته فقهی بورس تایید شده است. همه دوستان باید برای جا انداختن ابزارهای جدید مالی تلاش كنند.
محمدی اضافه كرد: امیدواریم در ادامه هم اصلاحات بیشتری در بازار سرمایه صورت گیرد. الان در همین ۷ ماه ۲۰۷ میلیارد تومان در بورس ها معامله شد. علاوه بر این در جهت از جلوگیری از سیگنال دهی سازمان بورس ۲۰ كانال تلگرامی را با كمك قوه قضاییه بست.
سازمان بورس اضافه كرد: حفظ كلیت بازار سرمایه خیلی مهم می باشد. همه باید كمك كنند كه انسجام بازار سرمایه حفظ شود. اگر جایی كسی تخلفی كرده تعمیم اش به بازار سرمایه درست نیست. آن چیزی كه اقتصاد های یك كشور را بزرگ می كند شركت های آن كشور خواهد بود. آن چیزی كه در بهره وری و نوآوری بنگاه ها رشد را رقم می زند چیزی متفاوت از سیاست های پولی و مالی است. بهره وری و نوآوری تنها كلید رشد بازار سرمایه است. تك تك فعالان بازار سرمایه باید بر مبنای سودآوری شركت ها سرمایه گذاری كنند. مدیران ما باید مدیران بهره ور و نو آوری باشند. سازمان بورس تصمیم گرفته شركت هایی كه بهره وری و نوآوری دارند را در اولویت قرار دهد.