معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر: ارز سامانه نیما مبنای تعرفه خدمات دریایی و بندری شد

زیپو كالا: معاون سازمان بنادر اظهار داشت: همه صادركنندگان و واردكنندگان از اول مهر با تعرفه های جدید وطبق ارزنیما كه به باعث آن نرخ دلار معادل۸۰۰۰ تومان تعیین شد، می توانند از خدمات بندری و دریایی استفاده كنند.

به گزارش زیپو كالا به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسن زاده اظهار داشت: با بازبینی نرخ خدمات بندری كه از سه هفته پیش در سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با چگونگی مدیریت نوسانات ارز بر خدمات بندری و دریایی شروع شده بود در نهایت در جلسه هفته گذشته در هیات عامل سازمان با وضع تعرفه جدید به نتیجه رسید.
وی افزود: به باعث آن همه صادركنندگان و واردكنندگان از اول مهرماه با تعرفه های جدید كه به باعث آن نرخ برابری دلار حداكثر معادل ۸۰۰۰ تومان تعیین شد، می توانند از خدمات بندری و دریایی استفاده كنند و چنانچه حسب اعلام بانك مركزی در هر زمان نرخ نیمای اعلامی كمتر از این رقم باشد رقم كمتر مبنای محاسبه صورت حساب خواهد بود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اضافه كرد: بر این اصل هر فعال اقتصادی كه بر مبنای ارز نیمای اعلامی بانك مركزی تعرفه خدمات بندری را با رقمی بیشتر از ۸۰۰۰ تومان به ازای هر دلار پرداخت كرده است، مابه التفاوت دریافتی باید به وی عودت شود.
حسن زاده با اشاره به اینكه محاسبه هزینه های دریایی برای شناورهای ایرانی هم بر همین مبنا خواهد بود اضافه كرد: هر چند سازمان بنادر و دریانوردی افزایشی در نرخ تعرفه های ترمینال های كانتینری اعمال نكرده بود ولی با نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ برابری دلار چالش های جدی برای صاحبان كالا و شناور بوجود آمد بنابراین لزوم تولید شرایط مناسب عملیاتی و اقتصادی در دستور كار سازمان قرار گرفت.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: سازمان بنادر به استناد بخشنامه های اعلامی بانك مركزی ملزم به رعایت نرخ های مندرج در سایت بعنوان مبنای صدور صورتحساب خدمات ترمینال های كانتینری بود در مورد تعرفه های مترتب بر شناورهای خارجی، خطوط كشتیرانی خارجی ملزم به واریز دلار هستند و چنانچه نتوانند باید نسبت به واریز معادل ریالی حواله ارز در صرافی ها اقدام نمایند.
حسن زاده اظهار داشت: با بازبینی صورت گرفته تعرفه جدیدی برای عوارض بندری وضع شده است ازاین رو رقم ۸ هزار تومان برای ما مبنا است، اگر در سایت نیما قیمت دلار به هر عددی بالاتر برسد ما با هدف رونق اقتصاد كشور نرخ ۸ هزار تومان را ثابت نگه می داریم.
وی با اشاره به اینكه سازمان بنادر و دریانوردی نگاه درآمدزایی در شرایط بوجود آمده ندارد، اظهار داشت: مهم ترین سیاست برای سازمان بنادر و دریانوردی این است كه كشتیرانی بازرگانی همچنان در خدمت اقتصاد كلان و تجارت فرامرزی كشور باشد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح كرد: چنانچه مازاد دریافتی از صاحبان كالا از اول مهر به ایشان مسترد نشود و یا در ادامه بیشتر از رقم مصوب سازمان وصول شود، این افراد می توانند مراتب را جهت پیگیری كتبا به معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان منعكس كنند.