انتشار فراخوان نیازهای فناورانه شركت ملی حفاری ایران در سال ۹۷

زیپو كالا: معاون مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شركت ملی حفاری ایران از فراخوان نیازهای پژوهشی و فناورانه سال ۱۳۹۷ این شركت در دو بخش پروژه های پژوهشی و رساله های تحصیلات تكمیلی اطلاع داد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، مهدی عبدالهی در این باره اظهار نمود: مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت برای بهره مندی هر چه بیشتر از توانمندی های علمی پژوهشی و اجرایی مراكز دانشگاهی در انجام تحقیقات در رابطه با صنعت حفاری و هم افزایی میان صنعت و دانشگاه با هدف رفع نیازهای ضروری شركت، نیازهای خویش را در دو قالب پروژه های پژوهشی و رساله های كارشناسی ارشد و دكتری فراخوان می كند.

وی در مورد پروژه های پژوهشی توضیح داد: بر مبنای نیازسنجی های به عمل آمده در سطح شركت بعد از بررسی های كارشناسی و تصویب شورای عالی پژوهش، فهرست پروژه های پژوهشی مورد نیاز شامل ۶ پروژه نهایی و بر روی سایت شركت در بخش پژوهش و فناوری قرار گرفته است.

عبدالهی اضافه كرد: اساتید و پژوهشگران دانشگاه ها و پارك های علم و فناوری از (۱۵ مهرماه) تا آخر وقت اداری (۱۵ آبان ماه) می توانند پیشنهادات خویش را در قالب فرم پروپزال كه بر روی سایت است، همراه با نامه رسمی از معاون پژوهشی دانشگاه یا رئیس پارك علم و فناوری مربوطه، به دفاتر هماهنگی این امور در دانشگاه ها یا اداره پژوهش و فناوری شركت تحویل دهند.

معاون مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شركت ملی حفاری ایران در زمینه رساله های كارشناسی ارشد و دكتری اظهار نمود: در این ارتباط هم به دنبال هماهنگی با معاونت های مدیرعامل، نیازسنجی و دریافت موضوعات كاربردی مختلف جهت طرح موارد قابل اجرا در سطح تحصیلات تكمیلی در دستور كار قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه جمع بندی در این راستا، ۴۷ مبحث رساله با حفظ اولویت های پژوهشی شركت در رشته های مهندسی نفت (حوزه بالادستی)، فنی و مهندسی، زیست محیطی و پسماند و مدیریت مالی تعریف شد.

عبدالهی خاطرنشان كرد: در این بخش محدودیت زمانی برای دریافت پیشنهادات تعیین نشده و اساتید و دانشجویان علاقه مند می توانند در صورتیكه مبحث مربوطه قبل از این توسط پژوهشگر دیگری نهایی نشده باشد، بعد از تكمیل فرم مشخص شده پیشنهادی تحصیلات تكمیلی، فرم الف (قابل دریافت با استفاده از سایت شركت ملی حفاری ایران در بخش پژوهش و فناوری) و ارسال كتبی آن همراه با نامه رسمی از دانشگاه به این مدیریت در فراخوان علمی پژوهشی شركت نمایند.

معاون مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شركت ملی حفاری ایران اضافه كرد: این مدیریت در سال های گذشته، بیش از ۳۷۵ عنوان رساله تحصیلات تكمیلی را مورد حمایت قرار داد كه منجر به تولید دانش در بخش های مختلف شركت شد و به همین منظور در این فراخوان، با تعریف گردش كار جدید، تلاش در جهت دهی خروجی رساله ها به سمت رفع نیازهای اولویت دار شركت، هدف گذاری و مورد اهتمام واقع شده است.

معاون مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شركت ملی حفاری ایران در مورد نحوه ارزیابی پروپوزال های دریافتی هر دو بخش اظهار نمود: ذكر عنوان یك پروژه یا رساله در این فراخوان و یا عرضه پیشنهاد از جانب یك مجموعه علمی / دانشگاهی به هیچ وجه نشانه تعهد در انعقاد قرارداد نیست و موافقت نهایی با پروپوزال های عرضه شده منوط به اعلام نظر كمیته های تخصصی و پیروی از تمام ضوابط و دستورالعمل های اجرایی در سطح این شركت و شركت ملی نفت ایران است.