گمرك ابلاغ كرد؛ معافیت كره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

زیپو كالا: گمرك معافیت كره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را ابلاغ نمود.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، علی معقولی مدیركل دفتر مركز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرك ایران در بخشنامه ای به گمركات اجرایی اعلام نمود: كره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف است. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه ردیف ۷۵۷۱۹۳/ ۹۷/ ۲۱۴ مورخ ۲۵/ ۶/ ۹۷ در مورد فهرست تكمیلی كالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۰۷۶۶ مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به كره وارداتی ذیل ردیف تعرفه های ۰۴۰۵۱۰۲۰ و ۰۴۰۵۹۰۰۰ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت كامل مقررات ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ مراتب به گمركات و واحدهای تابعه نسبت به حسن اقدام آن هم نظارت كافی اعمال نمایند.