بانك مركزی هند ۳ بانك دولتی را ۴۱۵ هزار دلار جریمه كرد

زیپو كالا: بانك مركزی هندوستان ۳ بانك دولتی را به علت نقض دستورالعمل در رابطه با كلاهبرداری در مجموع بیش از ۴۱۵ هزار دلار جریمه كرد.
به گزارش خبرگزاری به نقل از پژوهشكده پولی و بانكی، بانك مركزی هند سه بانك دولتی را این كشور را به نام های «یونین بانك»، «بانك هند» و «بانك ماهاراشترا» را هر كدام ۱۳۸ هزار و ۶۹۰ دلار به علت عدم شناسایی و گزارش دهی به موقع در مورد كلاهبرداری بعضی از حساب ها در زمان مقرر، جریمه كرد. بانك مركزی هند اقدامات پیشگیرانه و اقدامات منجسمی را به منظور تقویت كنترل نظارت داخلی و اطمینان دادن درباره عدم تكرار یكسری حوادث بانكی همچون كلاهبرداری در پیش گرفته است.