در بازار سرمایه رخ داد؛ شاخص بورس ۲هزار واحد ریخت

زیپو كالا: معاملات بازار سهام روز جاری با ریزش بیش از ۲ هزار واحدی شاخص كل بورس به آخر رسید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از پژوهشكده پولی و بانكی، دو روز پس از اجرای بسته ارزی و یك روز پس از آغاز دور تازه تحریم ها، برخلاف روز گذشته كه شاخص بورس با افزایش همراه شده بود، در تمام كرد و ستدهای امروز علاوه بر نماگر اصلی، سایر شاخص های تالار شیشه ای هم با افت مواجه گشتند.
ریزش همه شاخص ها
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با نوسان مواجه گشتند به صورتی كه شاخص كل با (۲۰۶۲) واحد ریزش معادل (۱.۵۴) درصد به ۱۳۱ هزار ۵۲۱ واحد، شاخص قیمت «وزنی-ارزشی» با (۶۰۴) واحد كاهش معادل (۱.۵۴) درصد به ۳۸ هزار ۵۶۲ واحد، شاخص كل «هم وزن» با (۳۶) واحد افت معادل (۰.۱۹) درصد به ۱۸ هزار و ۹۱۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۲۵) واحد كاهش، معادل (۰.۱۹) درصد به ۱۳ هزار و ۳۸۶ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۶۲۴) واحد ریزش، معادل (۱.۱۴) درصد به ۱۴۰ هزار و ۳۷۰ واحد، شاخص بازار اول با (۱۳۳۵) واحد كاهش معادل (۱.۳۸) درصد به ۹۵ هزار و ۷۷۰ واحد و شاخص بازار دوم با (۴۹۸۵) واحد ریزش معادل (۱.۸۳) درصد، به ۲۶۷ هزار و ۳۰۱ واحد رسید