آدامس های قاچاق را بشناسیم

زیپو كالا: كلیه آدامس های خارجی كه به فراوانی در ویترین مغازه های سطح شهر عرض اندام می كنند، قاچاق هستند و فقط یك مورد كه میزان واردات آن هم محدود است، مجوز رسمی برای واردات دارد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، قیمت آدامس های خارجی كه همه آنها به صورت قاچاق به كشور وارد می گردد تا ۵۰ درصد افزایش یافته و نظارتی از جانب مسئولان در برخورد با عرضه و فروش آنها صورت نمی گیرد.
با توجه به شرایط پیش آمده در بازار محصولات غذایی خارجی كه شاهد افزایش قیمت هستیم، محصولاتی همچون شكلات، كاكوئو و آدامس های وارداتی بازار آشفته تری دارند كه نظارتی بر توزیع و عرضه آنها وجود ندارد و مسئولان ذیربط هم وظیفه را از خود سلب كرده و توپ را به زمین مشتریان می اندازند و می گویند” كالای قاچاق نخرید”! حال مصرف كنندگان چگونه كالای قاچاق را تشخیص دهند، خود جای سوال است.

در مورد آدامس های قاچاق شرایط به گونه ای است كه در مورد برخی برندها شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت هستیم؛ به صورت مثال بسته آدامس با برند ” فایو” كه تا قبل از این ۸۰۰۰ تومان فروخته می شد اكنون به ۱۲ هزار تومان رسیده است.

در عین حال این محصولات وارداتی قاچاق كه به راحتی در واحدهای فروش، عرضه می شوند نه برچسب قیمتی دارند و نه نظارتی جهت جلوگیری از فروش و بازار این حوزه به حال خود رها شده است.

درباره بازار این محصول پر مصرف كه با مشكل بهداشتی و قیمت مواجه می باشد، رییس انجمن صنفی صنایع بیسكویت، شیرینی و شكلات به ایسنا اظهار داشت: فقط یك مورد آدامس خارجی با برند ” تریدنت” كه میزان واردات آن محدود است، به صورت رسمی وارد می گردد و سایر آدامس های وارداتی قاچاق به حساب می آید.

جمشید مغازه ای اظهار نمود: آدامس های تولید داخل افزایش قیمتی نداشته اند و افزایش قیمت آدامس صرفا مربوط به آدامس های خارجی است كه به صورت قاچاق به كشور وارد می شوند.

رییس انجمن صنفی صنایع بیسكویت، شیرینی و شكلات در پاسخ به این كه آدامس های وارداتی قاچاق معمولا از كف بازار تركیه و امارات متحده عربی با استفاده از مسافری یا از مبادی غیررسمی به كشور وارد می شود، اظهار داشت: به جز یك مورد آدامس كه برند آن هم مشخص است و به تعداد محدود مجوز واردات دارد، كلیه آدامس های وارداتی به كشور قاچاق هستند كه باید نسبت به مقابله با عرضه و فروش آنها اقدام گردد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، با عنایت به شرایطی كه در بازار فروش محصولات وارداتی قاچاق پیش آمده كه مشتریان خاص خویش را هم دارد، سوال اساسی این است كه لزوما جایگاه نهادهای نظارتی كجاست؟ آیا صرفا با درخواست از مردم در جهت عدم خرید محصولات قاچاق كه به راحتی در واحدهای فروش عرضه می شوند، وظیفه از مسئولان سلب می گردد و نباید در این خصوص اقدام جدی صورت گیرد؟ همینطور چرا محصولات خارجی بدون درج برچسب قیمت با ارقامی قابل تامل در كنار محصولات تولید داخل به فروش می رسند و هیچ دستگاه و نهادی خویش را ملزم به برخورد جدی در این خصوص نمی بیند!؟