مقام مسئول بانك مركزی؛ بازار ثانویه از سه شنبه هفته جاری شروع به كار می كند

زیپو كالا: مدیركل سیاست ها و مقررات ارزی بانك مركزی از شروع به كار بازار ثانویه ارز از روز سه شنبه هفته جاری اطلاع داد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از پژوهشكده پولی و بانكی، مهدی كسرایی پور با بیان این خبر، اضافه كرد: با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات كالاهای مصرفی، در سامانه نیما به صورت خودكار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده ی مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانك مركزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره ساز و كار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه اظهار داشت: صادر كنندگان می توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی را با واردكنندگان كالاهای دسته سوم مبادله كنند.مدیركل سیاست ها و مقررات ارزی بانك مركزی، اظهار داشت: دو طرف می توانند هم از سامانه های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده كنند كه در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادركننده مورد مبادله قرار می گیرد و یا اینكه این امكان در سامانه نیما هم وجود دارد كه این بخش از صادركنندگان بتوانند ارز خویش را در سامانه نیما به نرخ رقابتی كه به صورت عرضه و تقاضا تعیین می گردد بفروشند.كسرایی پور اظهار داشت: صرافی ها هم بعنوان واسطه بین واردكننده و صادركننده عمل می كنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. وی پیش بینی كرد: با تولید بازار ثانویه بتوانند نرخ های بازار غیر رسمی را كنترل كند.