هیأت وزیران موافقت كرد؛ پرداخت ۲۵۰ میلیارد ریال به كاركنان تعاونی های سهام عدالت

زیپو كالا: مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور جبران خدمات كاركنان شركت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت در اجرای طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافت.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰ خرداد ماه سالجاری خود بنا بر پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب كرد، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال از منابع سود شركت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی ۱۳۹۴ و پیش از آن، كه به حساب خزانه واریز شده و می شود، برای جبران خدمات كاركنان شركت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت اختصاص پیدا كند.
این مبلغ به استناد ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی بابت سال های ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ بعنوان هزینه های ساماندهی طرح سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد تا از محل منابع مذكور، خدمات انجام شده كاركنان شركت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت جبران شود.
مصوبه هیات وزیران یادآور می شود: جبران خدات مذكور به منزله تسویه حساب كامل دولت با كاركنان شركت های تعاونی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی ها محسوب شده و با عنایت به توقف ارجاع خدمات از جانب دولت به تعاونی های موصوف، ادامه اجرای طرح در چارچوب سامانه های الكترونیكی خدمات رسانی صورت خواهد پذیرفت.