وزارت اقتصاد اعلام كرد؛ گزارش انكتاد از رشد۵۰ درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران

زیپو كالا: وزارت اقتصاد اعلام نمود كه كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) در گزارش سالانه خود، از افزایش ۵۰ درصدی میزان جذب سرمایه گذاری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی اطلاع داده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) همه ساله گزارشی از میزان سرمایه گذاری خارجی در سطح جهانی و با تاكید بر آمارهای كشورها با عنوان Word Investment Report تهیه و به صورت همزمان در ۱۴۱ كشور جهان منتشر می كند. در گزارش سرمایه گذاری خارجی جهانی ۲۰۱۸ كه به تازگی انتشار یافته است روند سرمایه گذاریهای خارجی صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ به تصویر كشیده شده است. بر مبنای این گزارش، میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۷ به ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار رسیده كه نزدیك به ۵۰ درصد افزایش داشته است. این گزارش حاكی می باشد، میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار برآورد شده بود.