مهلت ترخیص خودروهای سواری تا ۲۴ خرداد ماه

زیپو كالا: مهلت ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش و یا قبض انبار معتبر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۰۹ حداكثر تا تاریخ ۹۷/۰۳/۲۴ اعلام شده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، بر مبنای بخش نامه ای كه از جانب علی معقولی مدیركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به كلیه گمركات كشور ارسال شده، مهلت ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش و یا قبض انبار معتبر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۰۹ حداكثر تا تاریخ ۹۷/۰۳/۲۴ اعلام شده است. در این بخش نامه آمده است: در مورد شرایط ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش و یا قبض انبار معتبر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۰۹، با عنایت به اینكه مدت زمان ترخیض خودروهای موصوف از محل مصوبه هیات وزیران حداكثر تا تاریخ ۹۷/۰۳/۲۴، تعیین شده است، بنابراین بدینوسیله به كلیه گمركات اجرایی كشور تاكید می گردد از ترخیص خودروهای مشمول بخش نامه صدر الذكر پس از تاریخ ۲۴.۳.۹۷ اكیدا خودداری فرمایند.