رییس كمیسیون عمران مجلس خبر داد جریمه مدیرعامل شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به دنبال تخلف ۱۱۵۴ میلیارد تومانی این شركت

زیپو كالا: رییس كمیسیون عمران مجلس از جریمه مدیرعامل شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و بازگرداندن مبلغی كمی بیشتر از ۱۱۵۳ میلیارد تومان توسط وزارت نفت به وزارت راه و شهرسازی اطلاع داد.

محمدرضا رضایی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: طبق ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۵، باید ۲۰ درصد از قیمت فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می یافت كه نیمی از این مبلغ به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده و نیم دیگر به شركت ملی راه آهن جمهوری اسلامی پرداخت می شد ولی وزارت نفت این پرداخت را انجام نداده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس ادامه داد: كمیسیون عمران دو مسیر برای رسیدگی به تخلف داشت اول آنكه طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع دهد و دوم اینكه با استفاده از دیوان محاسبات و دادستانی دیوان وارد شود كه ما مسیر دوم را دنبال كردیم و گزارش خویش را به دیوان محاسبات دادیم و از كانال دیوان نظارت خودمان را دنبال می نماییم. با پیگیری های انجام شده دیوان محاسبات حكمی را ضد رییس شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی صادر كرده است و وزارت نفت را مكلف به بازگرداندن این مبلغ به وزارت راه و شهرسازی و جریمه رییس شركت ملی پالایش به میزان نیمی از حقوق ماهانه ایشان كرده است.

وی تصریح كرد: تخلف وزارت نفت كمی بیشتر از ۱۱۵۳ میلیارد تومان است.