استاندار مركزی عنوان كرد: عرضه پیشنهاد واگذاری موقت هپكو به هیات پشتیبانی از صنایع

زیپو كالا: استاندار مركزی اظهار داشت: امروز در كارگروه ملی با حضور وزیر صنعت، پیشنهاد پرداخت ۲ ماه از حقوق پرسنل و واگذاری موقت شركت هپكو به هیات پشتیبانی از صنایع مطرح می گردد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، به دنبال اعتراض مجدد كارگران شركت هپكو سیدعلی آقازاده با حضور در جمع كارگران این شركت اظهار نمود: به نمایندگی از كل استان پیگیر مسائل شركت هستم و طی ۱۰ روز اخیر با علم و اشراف به مشكلات شركت فارغ از شعار عمل كرده ام.
وی با بیان این كه هر زمان كه كارگران بخواهند در جمع شان حاضر خواهم بود، اضافه كرد: این حضور نشان دهنده درك مشكلات كارگران هپكو است و ۲ روز گذشته در تهران جلساتی داشتم كه به حذف سهامدار فعلی شركت هپكو كه خواسته كارگران بود انجامید.
استاندار مركزی با اشاره به این كه سهامدار هپكو(احمدپور) یك كارآفرین با تجربه ۴۰ ساله در صنعت است، اما هپكو بزرگتر از چیزی بود كه با منابع مالی و تجربه كاری وی مدیریت شود، اظهار داشت: وی قابل احترام است و اگر تخطی كرده باشد حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با تاكید بر این كه خواسته كارگران در حال بررسی و پیگیری است، اضافه كرد: با تصمیمات دریافت شده سهامدار این شركت كنار گذاشته شد و ما هم به این نتیجه رسیدیم كه با وجود همه تلاش ها و تجربه احمدپور در صنعت كشور نتوانسته است مدیریت هپكو را به دست گیرد. شاید این شركت لقمه بزرگی برای امثال وی است و امیدواریم سهامداری وارد شود كه شایسته و لایق جایگاه هپكو باشد.
آقازاده خاطرنشان كرد: بحث قانونی این است كه با برداشته شدن سهامدار فعلی شركت، مالك آن باید مدیریت را به دست گیرد كه برپایه قانون باید عطاریان سهامدار قبلی مدیریت را به دست گیرد، اما اگر عطاریان هم وارد شود نمی تواند نجات بخش هپكو باشد چراكه پرونده وی همچنان باز است و بزودی باید پاسخگوی مسئولیت ۱۰ سال اخیر باشد. از طرفی وی خواهان مدیریت هپكو نیست و تنها به لحاظ قانونی موظف به طی این مسیر هستیم.
وی با اشاره به قول خود در نشست گذشته با كارگران هپكو و تعهدش در خصوص نشست با رئیس سازمان بازرسی كل كشور اظهار نمود: به این تعهد عمل شد و بعنوان نماینده كارگران و یك مسئول دولتی شرایط نامطلوب شركت را منتقل كردم. رئیس كل بازرسی كل كشور هم این وضعیت را پذیرفت و از وی خواسته شد كه تیمی جهت بررسی وضعیت هپكو اعزام و در صورت بروز تخلف با خاطیان برخورد شود كه وی پرونده ای قطور را نشان داد و اظهار داشت كه پرونده باز و در حال تكمیل است و حتما وضعیت بررسی می گردد.
استاندار مركزی در ادامه به جلسه امروز با وزیر صنعت، معدن و تجارت استان اشاره و بیان كرد: این جلسه به درخواست مجموعه استان تشكیل می گردد و در این راستا دو پیشنهاد از جانب استان مطرح می گردد.
وی اضافه كرد: یكی از پیشنهادات ما پرداخت حداقل یك یا دو ماه از حقوق پرسنل در سریع ترین زمان است. البته مقرر بود كه حقوق كارگران در هفته گذشته پرداخت شود كه تصمیماتی برای سهامدار گرفته شد و احمدپور كه صاحب امضای شركت است هم اظهار داشت كه اگر می خواهم بروم چك امضا نمی كنم كه این امر سبب شد حقوق پرسنل پرداخت نشود.
آقازاده درمورد پیشنهاد دوم به وزیر صنعت اظهار داشت: قانونا با كنار گذاشته شدن احمدپور، عطاریان باید مدیریت را به دست بگیرد كه خود خواهان این مهم نیست و توانایی مدیریت هم ندارد. بر این اساس پیشنهاد خواهیم داد كه فعلا هیات پشتیبانی از صنایع، شركت را به دست گیرد كه البته این مورد در حد پیشنهاد است و نمی دانیم كه كارگروه و وزیر قبول می كنند یا خیر.
وی با تاكید بر این كه مجموعه استان نماینده واقعی و زبان كارگران است و تلاش داریم كه به سرعت وضعیت مدیریتی شركت پس از رفتن سهامدار و مالك بهبود یابد، عنوان كرد: قولی كه من بدهم باید عملی شود، هم اكنون با آخر اردیبهشت سه ماه حقوق كارگران امسال عقب است و تلاش می نماییم كه رقم خوبی پرداخت شود، اما باید مسیر و شرایط اداری طی شود.
استاندار مركزی در مورد تجعمات كارگران بیان كرد: این تجمعات تا یك زمان و تا یك مقطعی مثبت است و پس از آن بار منفی خواهد داشت. اگر امروز شخصی در كشور خواهان خرید هپكو باشد و این ناآرامی و تنش را ببیند كنار می رود آن چنان كه هفته گذشته صورت گرفت. این كه با اعتراض پیام را برسانیم قابل قبول است، اما ادامه دار بودن آن در وهله اول برای كارگران و شركت اثر مخرب و منفی دارد.
وی با بیان این كه اعتراض و اعتصاب در شرایط مسالمت آمیز و در چارچوب خوب است، اضافه كرد: در سه روز اعتراض و بسته شدن ریل راه آهن در هفته گذشته امكان باز كردن ریل را داشتیم، اما با كارگران همراهی كردیم و حتی بدین دلیل تحت توبیخ و تذكر قرار گرفتیم ولی باور دارم اگر بخواهم با كارگر برخورد كنم استعفا دهم بهتر است. اگر حق كارگران هپكو پرداخت نشود حضور من اثربخش نیست.
وی خطاب به كارگران خاطرنشان كرد: استانداری و شورای تامین استان مركزی در كنار شما هستیم و واكنشی در بستن ریل نشان ندادیم، اما این اقدام جرم مشهود است و در قانون نحوه برخورد با آن هم مشخص است.
آقازاده خاطرنشان كرد: پیام، اعتراض و گلایه را دریافت كردیم، گرهی كه با دست باز می گردد نباید با دندان باز كرد، نیروی انتظامی امروز در كنار شما هستند، اما خواهش دارم این روزهایی كه مسئله در حال پیگیری است اجازه دهید آرامش برقرار باشد، دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف باید در این راستا تصمیم بگیرند. اگر مبحث در حوزه استاندار و در اختیار من بود كه انجام می شد، اما همه امور در دست استان نیست و تا امروز هم تلاش بر این بوده است كه در كنار شما باشیم.
استاندار مركزی با اشاره به این كه مشكل هپكو مشكل ماست و فكر و ذكر ما درگیر حل مشكل شركت است، اظهار داشت: مشكلات شما را درك می نماییم، اما اجازه دهید مسئولان با آرامش خاطر مسئله را پیگیری كنند. به دنبال مشتری و تعیین فرمولی جهت پرداخت بدهی های شركت هستیم تا بتوان تصمیم مناسب را اتخاذ نمود، پس به كارخانه برگردید و همان میزان كار و تولیدی كه دارید را انجام دهید.