۸۰۰ میلیارد تومان اوراق اجاره ۱۶ درصدی در راه بورس

زیپو كالا: امروز شركت مخابرات ایران اقدام به انتشار ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق اجاره مبتنی بر سهام كرد این اوراق ۴ ساله بوده و سود آن هر سه ماه یكبار پرداخت می گردد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، امروز در شركت بورس اوراق بهادار نشستی به مناسبت انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام شركت مخابرات ایران با حضور معاون بورس تهران، مدیر امور مالی و سهام شركت مخابرات ایران و مدیر و معاون مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

روح الله حسینی مقدم -معاون بورس تهران- در ابتدای نشست در مورد این تامین مالی ادعا نمود این بزرگترین تامین مالی بخش خصوصی است و ادامه داد: این اوراق برای تامین مالی نیاز به ضمانت بانكی نداشته و ناشر به جای اینكه به شبكه بانكی وابسته شود سهام خویش را بعنوان تضمین استفاده می نماید، این نوع تضمین مالی ارزان تر هم است.

وی توضیح داد: امروز با عنایت به قیمت بازار نرخ اولیه این اوراق قیمت می خورد و پس از آن با نرخ ۱۶ درصد سود به آن تخصیص داده می گردد. نرخ بهره این اوراق نسبت به بازار كمتر است و این برای صنایع رو به توسعه خبر خوبی است. با انتشار این اوراق ارزش بازار اوراق بدهی بورس تهران به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد.

حسینی مقدم اضافه كرد: با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار داشتیم اتكای بخش خصوصی با استفاده از بازار سرمایه افزایش پیدا كند. ۱۲ كارگاه تخصصی برای شركت های بورسی در جهت آشنایی با ابزار مالی برگزار گردید. انتظار می رود شركت هایی كه از این طریق تامین مالی می كنند به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یابد.

كمال بیگدلی در ادامه این نشست اظهار داشت: یكی از ابزار های مهم بازار سرمایه امروز عملیاتی می گردد. امروز توانستیم اوراق صكوك اجاره بر پشتوانه سهام را عرضه نماییم ارزش اوراق بهادار ۸۰۰ میلیارد تومان و سر رسید آن ۴ ساله است، پرداخت سود هر سه ماه یكبار بوه و نرخ كوپن این اوراق ۱۶ درصد مبلغ اسمی است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه آیا همراه اول و مخابرات از محل فیلترینگ تلگرام و تماس صوتی تلگرام در صورت های مالی سود شناسایی كردند؟ اظهار داشت: خیر سود شناسایی نشده، ولی در مقدار دیتایی كه مصرف می گردد تاثیر گذار بوده است.

بیگدلی در پاسخ به اینكه آیا مقدار دیتای مصرفی بیشتر شده یا كمتر؟ اظهار داشت: زیاد تغییری نكرده است. یك مقدار بیشتر شده اما اثر آن زیاد نبوده است.

مدیر مالی و امور مجامع مخابرات ایران همینطور در پاسخ به اینكه وقتی در ماه های گذشته تماس صوتی تلگرام فیلتر شد شما پیش بینی كرده بودید كه اگر این اپلییكیشن فیلتر نشود در صورت های مالی زیان پیش بینی كنید؟ اظهار داشت: خیر زیاد اثر گذار نبوده و روی سود ماتا ثیری نداشته است.

محمدرضا بیدخام _ مدیر امور بین الملل مخابرات _ در پاسخ به سوالی مشابه درباره آمار میزان مصرف دیتای همراه اول قبل و پس از فیلترینگ تلگرام اظهار داشت: فعلا آماری در این مورد نداریم.

همچنین تیموری شندی مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان كه متعهد پذیره نویس و بازار گردان این اوراق است اظهار داشت: شركت ها می توانند بر اساس دارایی هایشان اوراق منتشر كنند ركن ضامن اوراق، دارایی پایه است. در مورد اوراق صكوكی كه انتشار یافته سهام همراه اول دارایی پایه است. این اوراق می تواند ثبات لازم را برای بازپرداخت مبالغ داشته باشد.