از سوی سازمان هواپیمایی کشوری؛ پروازهای یک ایرلاین بدلیل عدم رعایت پروتکل های کرونائی کنسل شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از لغو سه پرواز شرکت هواپیمایی کارون به سبب عدم رعایت دستورالعمل های ابلاغی مربوط به کرونا آگاهی داد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از لغو سه پرواز شرکت هواپیمایی کارون به سبب عدم رعایت دستورالعمل های ابلاغی مربوط به کرونا آگاهی داد.
محمدحسن ذیبخش گفت: سه پرواز شرکت هواپیمایی کارون به سبب عدم رعایت دستورالعمل های ابلاغی سازمان درباب مقابله با شیوع ویروس کرونا و عدم اعمال محدودیت استفاده از حداکثر ۶۰ درصد ظرفیت در پروازها کنسل شد.