فرهنگی: مجلس پس از تعطیلات هفته آتی وارد بررسی بودجه می شود

زیپو کالا: سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار نمود که مجلس شورای اسلامی هفته آتی جلسه علنی ندارد و پس از آن وارد بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ خواهد شد.
محمدحسین فرهنگی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای استماع گزارش کمیسیون تلفیق اظهار نمود: امروز توضیحاتی در جلسه غیرعلنی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق ارائه شد که برخی از نگرانی های نمایندگان را رفع کرد. بیشتر گزارش درباره ابهامات پیرامون نرخ ارز و قیمت ها بود که گفته شد در موضوع دارو تجدیدنظر صورت گرفته است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی همین طور افزود: اگر امروز کمیسیون تلفیق گزارش خودرا ارائه کند بلافاصله در سامانه برای ارائه ی پیشنهادات نمایندگان درج خواهد شد، نمایندگان ۱۰ روز فرصت طرح پیشنهاد دارند پس هیات رییسه هفته آتی را هفته سرکشی به حوزه انتخابیه تعیین کردند و پس از آن مجلس شورای اسلامی وارد بررسی کلیات و جزئیات لایحه می شود. باتوجه به این که جلسات بررسی لایحه بودجه باید بطور پیوسته تشکیل گردد، جلسات مجلس با ورود به رسیدگی به لایحه پشت سر هم و شاید در چند شیفت تشکیل گردد.