بررسی لایحه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در دولت

وزارت جهاد کشاورزی لایحه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و را به هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، با توجه به لطمه شناسی و تجربیات اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها در دو دهه اخیر و برمبنای شناسایی تنگناهای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تجارب جهانی، واقعیات امروز جامعه، اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها امری ضروری بنظر می رسد.
در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی لایحه پیشنهادی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را تدوین و جهت سیر مراحل بررسی، تصمیم گیری و تصویب به هیات دولت ارائه نموده است.
حمایت از تولید و برنامه های اقتصاد مقاومتی، تسهیل در پروسه صدور مجوزها، وضع مقررات روشن در رسیدگی های قضایی، جلوگیری از تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی و باغ ها خصوصاً در خارج از محدوده و حریم شهرها، تعیین ضمانت اجرائی موثر و بازدارنده و توانمندسازی دستگاه های مسئول در امر پشتیبانی از اقتصاد کشاورزی، از دیگر اهداف تدوین این لایحه بشمار می رود.
این لایحه مراحل بررسی خودرا در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت طی می کند.