گزارش معاملات در ارتباط با عملیات بازار باز

بانک مرکزی با تزریق ۴۵.۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی در چارچوب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۲۰ درصد به بانکهای متقاضی موافقت نمود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز یک شنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج خرید مدت دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، شش بانک در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در چارچوب توافق بازخرید (ریپو) را در مجموع به ارزش ۱۰۴.۶ هزار میلیارد ریال از راه سامانه بازار بین بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند. با عنایت به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته ثبات نقدینگی بود. ازاین رو، بانک مرکزی با تزریق ۴۵.۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی در چارچوب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۲۰.۰ درصد به بانکهای متقاضی موافقت نمود. معاملات در ارتباط با این عملیات و معاملات در ارتباط با سررسید توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش ۴۵.۶ هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۲۴ دیماه انجام شد. بعلاوه، در هفته جاری بانک ها و مؤسسات اعتباری در سه نوبت از اعتبارگیری قاعده مند در مجموع به ارزش ۱۳۱.۸ هزار میلیارد ریال استفاده کردند. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند در ایام شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در چارچوب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند. گفتنی است؛ بانک مرکزی در قالب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می کند. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر مبنای پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از راه انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین بانکی اعلام می شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند در جهت مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به ارسال سفارش ها تا مهلت تعیین شده از راه سامانه بازار بین بانکی اقدام نمایند.

منبع: