معاون وزیر نفت پاسخ داد چند درصد سوخت نیروگاه ها با مازوت تامین می شود؟

به گزارش زیپو کالا معاون وزیر نفت در امور گاز اظهار داشت: از شروع امسال تا حالا تنها پنج درصد سوخت نیروگاه ها با مازوت تامین شده، از سویی امسال تامین سوخت نیروگاه های مازوت سوز نزدیک کلان شهرها بطور کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز انجام شده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، حسن منتظرتربتی در واکنش بگفته هایی در خصوص اینکه افزایش غلظت مازوت در هوا به سبب استفاده بعضی صنایع و نیروگاه ها و کم کاری شرکت ملی گاز در تحویل گاز به آنهاست، اظهار نمود: امسال موضوع کمبود تولید گاز به هیچ عنوان مطرح نبوده است، برای اینکه با توسعه فازهای جدید پارس جنوبی تولید روزانه گاز به طور متوسط از شروع امسال تا حالا نسبت به زمان مشابه پارینه روزانه ۳۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این افزایش تولید در دی ماه امسال نیز نسبت به زمان مشابه پارینه روزانه ۶۴ میلیون مترمکعب هم بیشتر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد: در زمان موازنه منفی تولید و مصرف، مصرف مازوت در نیروگاه ها برای تامین بخش کمی از نیاز سوخت نیروگاه ها متداول می باشد و در مدت سپری شده امسال نیز تنها پنج درصد سوخت موردنیاز نیروگاه ها با مازوت تامین شده، از سویی امسال تامین سوخت نیروگاه های مازوت سوز نزدیک کلان شهرها بطور کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز انجام شده است.
طبق اعلام وزارت نفت، تربتی با اشاره به مسئولیت شرکت ملی گاز و وزارت برای حفظ جان شهروندان لطمه دیده از آلاینده ها، اظهار داشت: موضوع حفاظت از محیط زیست بطور عام که به طبع بطور خاص شامل جلوگیری از آلودگی هوا نیز می شود، همیشه از رئوس راهبردی شرکت ملی گاز ایران بوده و این شرکت در بیانیه های مختلف، همچون بیانیه خط مشی نظام مدیریت یکپارچه، بیانیه مسئولیت های اجتماعی و اسناد دیگر به بهبود مستمر فرآیندها و کیفیت محصولات و خدمات، حفاظت و صیانت از محیط زیست و رعایت حقوق شهروندی در محدوده کارهای شرکت متعهد شده است، اما فرآیندهای دیگر سازمان ها را شامل نمی گردد و هر سازمانی مطابق با الزام های قانونی موجود، مسئول نتایج ناشی از کارهای خود است.
شرکت گاز درباره نوع سوخت نیروگاه ها تصمیم نمی گیرد
وی افزود: تخصیص سوخت گاز طبیعی نیروگاه ها خارج از حیطه اختیارات این شرکت است و تصمیم گیری در این زمینه از طرف کمیته های ذی ربط در سطح وزارت نفت و با در نظر گرفتن منابع تامین شده از بالادست (شرکت ملی نفت ایران) و اولویت های تامین گاز بخش های مختلف انجام می شود.
معاون وزیر نفت در امور گاز اشاره کرد: اولویت های مذکور و نیز مقررات و الزام های مربوط به تامین تقاضای مصارف گاز طبیعی از مدیریت های ذی ربط همچون مدیریت هماهنگی امور گازرسانی، برنامه ریزی تلفیقی و دیسپچینگ قابل استعلام است.
تربتی اظهار داشت: از آنجائیکه مصرف سوخت های سنگین همچون مازوت توسط نیروگاه ها بعنوان مهم ترین عوامل آلودگی هوا در ایام اخیر یاد شده، برخی از الزام های قانونی در رابطه با موضوع را تشریح می نماییم.
وی با اشاره به این مواد قانونی اشاره کرد: ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی ﺩﻭﻟﺖ را ﻣﻜﻠﻒ کرده ﺍﺳﺖ بمنظور ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮﮊی، ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊی ﺑﺮﺍی ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮلید ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍم هایی را انجام دهد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این زمینه اظهار نمود: بر این اساس باید ﺗﺮتیبی ﺍﺗﺨﺎﺫ کند ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊی ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ پنج ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی ﺍﻳﻦ ﺟزء، در ﻣﺪﺕ ۶ ماه ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﺯمﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ نیرو، ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی ﻭ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﻴﻪ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیئت ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ می رسد.
وظیفه وزارتخانه و دستگاه های دیگر برای مهار آلاینده ها چیست؟
تربتی اشاره کرد: همین طور ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ برای ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩهی ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮهﻭﺭی ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه ها، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ اصولی ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه ها ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩهی ۵۵ تا ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺻﺎﺩﺭ کند، همین طور طبق ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس، وزارتخانه های ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﻴﺮﻭ موظف اند ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭی دیگر دستگاه های ﺍﺟﺮﺍیی ﺫی ربط، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی «طرح جامع انرژی کشور» را تا آخر سال نخست اجرای قانون برنامه در قالب قوانین مربوطه و همسو با سند ملی انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
وی تصریح کرد: بر طبق ماده ۱۳ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مجلس هم حداکثر یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، همه مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی شامل دولتی و غیردولتی موظف اند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مورد اشاره مکلف هستند به هر نحو ممکن ترتیبی در نظر بگیرند تا آلاینده های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا باشد.
معاون وزیر نفت در امور گاز افزود: ماده ۱۸ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مجلس وزارت نفت را مکلف کرده است حداکثر تا سه سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور همچون بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نماید. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند و بعد از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است جلو واردات سوخت فاقد استاندارد ملی را بگیرد. وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران موظف اند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر ۶ ماه یک دفعه منتشر کنند.
تربتی همین طور توضیح داد: طبق ماده ۳ بخشنامه اجرائی ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۷ هیئت دولت هم از شروع ۱۴۰۰ کل سوخت تولیدی بنزین و نفت گاز کشور بر طبق استاندارد ملی خواهد بود و بر طبق ماده ۲۳ بخشنامه اجرائی ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب همین سال، وزارت نیرو موظف است تا اختتام تیرماه سال ۱۳۹۸ همه نیروگاه هایی که در طول سال ۱۳۹۷ به سبب مصرف سوخت مازوت بیش از ۳۰ روز حدود مجاز انتشار آلایندگی را رعایت نکنند، با تأیید سازمان به نصب تجهیزات کاهش نشر آلاینده های هوا مجهز کند.
وی تاکید کرد: طبق مواد قانونی فوق، ضمن کاهش تلفات در بخش ساختمان و ارتقای راندمان نیروگاه های کشور همسو با کاهش مصرف، سوخت مصرفی همچون گاز طبیعی باید مطابق استاندارد ملی تولید شود و از طرفی، هیئت دولت با علم به کمبود سوخت گاز طبیعی در برخی از فصول و بمنظور آمادگی به استفاده از سوخت مازوت برای تولید برق، وزارت نیرو را به تجهیز نیروگاه های مصرف کننده سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده های هوا تا تیرماه سال ۹۸ موظف کرده، به نحوی که خروجی آنها مطابق با حدود انتشار آلاینده های هوا باشد.

منبع: