طی ۹ ماه امسال انجام شد خرید تضمینی ۸ و دو دهم میلیون تن گندم

طی ۹ ماه سال جاری، ۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تن گندم به ارزش ۲۰ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان خرید تضمینی شد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، بررسی ها نشان داده است که از آغاز سال تا آخر آذر ماه، ۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تن به ارزش ۲۰ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان از جانب شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده که از نظر وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۶.۶ درصد و ۵۶.۲ درصد داشته است.
همچنین طی این مدت ۲۶۴ هزار و ۷۰۰ تن دانه های روغنی شامل کلزا، سویا، گلرنگ و آفتاب گردان به ارزش هزارو ۱۸۴ میلیارد تومان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر ورزن و ارزش به ترتیب افت ۳۸.۵ درصد و ۱۴.۷ درصد داشته است.

منبع: