مجری طرح گندم عنوان کرد تولید ۱۳ و سه دهم میلیون تن گندم

به گزارش زیپو کالا مجری طرح گندم اظهار داشت: پادار کردن اعتبارات مورد نیاز طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم که تا سال ۱۳۹۴ بعنوان ردیف اعتباری مهم ترین محصول زراعی کشور شناخته می شد، توسط سازمان برنامه و بودجه حذف شد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمود: با عنایت به تقاضا در بخش های مختلف شامل مصرف گندم برای آرد نانوایی ها، صنف و صنعت، بذر برای کاشت، خودمصرفی کشاورزان، دام و طیور و سایر مصارف و حتی در نظر گرفتن میزان ضایعات، نیاز سالانه کشور در دامنه ۱۳.۵ تا ۱۳.۷ میلیون تن برآورد می شود بگفته او، با منظور کردن پارامترهای فوق، مصرف سرانه گندم برای تمامی مصارف قریب ۱۶۵ کیلوگرم در سال است.
اسماعیل اسفندیاری پور با اشاره به وضعیت تولید گندم از آ‎غاز دولت یازدهم تابحال اظهار داشت: میزان تولید گندم در سال ۹۲ معادل ۹ میلیون و ۳۰۴ هزار تن و خرید تضمینی گندم نیز معادل چهارمیلیون و ۸۰۰هزار تن بود که با اجری طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم از سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ با رشد ۴۳درصدی تولید گندم در سال ۹۷ به ۱۳میلیون و ۳۰۰هزار تن افزایش پیدا کرد.
برآورد تولید گندم در سال جاری
این مقام مسئول افزود: برآورد میزان تولید گندم امسال در حدود ۱۴ میلیون تن است (که بعد از اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قابل استناد خواهد بود) که با این میزان، نیاز کشور به گندم مرتفع می شد، اما با عنایت به عدم مدیریت مناسب در امر خرید گندم و پایین بودن نرخ خرید تضمینی و عدم تمایل گندمکاران به تحویل کامل گندم به سیلوها، خرید امسال در حد انتظار و متناسب با تولید محقق نشده است.
اعتبارات موردنیاز خودکفایی گندم حذف شد
مجری طرح گندم با نقد عملکرد سازمان برنامه و بودجه درباب پایدارسازی ضریب خوداتکایی گندم، افزود: پادار کردن اعتبارات مورد نیاز طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم که تا سال ۱۳۹۴ بعنوان ردیف اعتباری مهم ترین محصول زراعی کشور شناخته می شد، توسط این سازمان حذف شد و از آن سال به این سو، با اعتبار اندک که با الزامات طرح به هیچ وجه منطبق نبود، ارقام ناچیزی آن هم درانتها سال به طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم تخصیص می یابد.
اسفندریاری پور با اشاره به سیاست، راهبردها و عوامل پایداری برای خودکفایی گندم اشاره کرد: برنامه های امور زیربنایی همچون تجهیز و نوسازی اراضی، زهکشی، تأمین و تنوع ارقام پرپتانسیل کیفی متناسب با اقلیم های مختلف کشور و مقاوم به انواع تنش ها اجرایی شده و همین طور سطح پوشش بذور گواهی شده در گندم آبی به ۶۵درصد و در گندم دیم به ۴۵ درصد توسعه یافته است.
افزایش انگیزه کشاورزان با حمایت ویژه ملی
او در ادامه با اشاره به اینکه حمایت ویژه از افزایش کارایی مصرف آب (W.P) بعنوان یک لزوم غیرقابل انکار ضروری می باشد، اضافه کرد: با عنایت به استفاده از تکنولوژی های نوین و کارآمدتر در پروسه تولید، استفاده از آبیاری میکرو در زراعت گندم به حمایت ویژه ملی نیاز دارد و معاونت آب و خاک باید به آن اهتمام لازم را داشته باشد تا انگیزه کشاورزان به تولید گندم و بهره گیری از این سیستم آبیاری قطره ای افزایش یابد.
اسفندیاری پور بر الزامات دیگری که پایداری ضریب خودکفایی گندم را به دنبال خواهد داشت، اشاره نمود و اظهار داشت: اعلام بموقع و مناسب نرخ تضمینی گندم و دیگر محصولات پیش از شروع سال زراعی بسیار ضروری می باشد. این در حالیست که استمرار خرید تضمینی و پرداخت بموقع وجوه محصول گندم کشاورزان نیز باید بطور مداوم پیگیری شود. همین طور تأمین به هنگام کودهای ماکرو و میکرو از نظرکمی و کیفی و اجرای برنامه ارتقاء تغذیه و حاصل خیزی خاک و افزایش مواد آلی خاک برای افزایش عملکرد و غنی شدن دانه گندم همچون لزوم های پایدارسازی ضریب خوداتکایی گندم محسوب می شود.

منبع: