بازار, تجارت, توسعه, تولید, ساخت, شرکت, صنعت, کالا

در سال جاری واگذاری های دولت به ۱ و سه دهم میلیارد تومان رسید

خرداد ۱۵, ۱۳۹۸

به گزارش زیپو کالا آمار نشان داده است از آغاز امسال تابحال ۱۳ هزار میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی سازی از راه فرابورس واگذار شده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از آغاز امسال تابحال توسط سازمان خصوصی سازی از راه فرابورس ایران به صورت تدریجی واگذار شده است. همینطور این میزان واگذاری مربوط به به شرکت های گروه یک واگذاری ها و ۹۴۵ میلیارد ریال واگذاری ها بوده است. گفتنی است، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تمدید شده است. به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همینطور در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در مورد شرکت های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی مانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.