بازار, تجارت, توسعه, تولید, ساخت, شرکت, صنعت, کالا

گزارش زیپو کالا به نقل از مهر؛ فعالیت صرافی های بانکی در جمعه ۲۳فروردین ۹۸

فروردین ۲۳, ۱۳۹۸

به گزارش زیپو کالا با بیان بانک مرکزی به صرافی های بانکی، امروز جمعه ۲۳ فروردین ۹۸ فعالیت ادامه داشته و قیمت دلار برای فروش ۱۳۷۴۰ تومان تعیین شده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، با بیان بانک مرکزی به صرافی های بانکی، امروز جمعه ۲۳ فروردین ۹۸ فعالیت این واحدها ادامه داشته و قیمت دلار برای فروش ۱۳، ۷۴۰ تومان تعیین شده است. بر این اساس، قیمت خرید هر دلار آمریکا در صرافی های بانکی ۱۳، ۶۴۰ تومان و برای فروش ۱۳، ۷۴۰ تومان است. همینطور قیمت هر یورو برای خرید ۱۵، ۴۴۰ تومان و برای فروش ۱۵، ۵۴۰ تومان است.