تجارت

بورس نیازمند نقدینگی تازه

بهمن ۵, ۱۳۹۷

به گزارش زیپو کالا در پنج روز کاری این هفته، فعالان بورس تهران باوجود عرضه اولیه یک شرکت جدید، شاهد کاهش حجم و ارزش معاملات بودند؛ بعضی از فعالان بورس از کاهش نقدینگی در انتها سال اظهار نگرانی می کنند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، معامله گران بازار سهام در هفته اخیر شاهد ورود یک شرکت جدید در بازار دوم بورس تهران بودند، در این هفته، ۱۰ درصد از سهام شرکت تامین سرمایه پارسیان به روش ثبت سفارش عرضه اولیه شد و طی فرایند کشف قیمت، هر سهم آن ۲۰۵ تومان فروخته شد. اما باوجود این عرضه اولیه، حجم و ارزش معاملات در بورس تهران با کاهش رو به رو شد.
احتمال دارد تا آخر سال جاری دو شرکت دیگر هم بتوانند وارد بورس شوند. این در شرایطی است که بعضی از نبود نقدینگی در بازار ابراز نگرانی می کنند و معتقدند زمان ارائه اولیه شرکت ها باید با دقت بیش تری انتخاب می شد.
روز چهارشنبه، ۲۶ دی ماه سال جاری، نماگر اصلی بورس تهران در تراز ۱۶۵ هزار و ۵۹۵ واحدی قرار داشت اما با گذشت پنج روز کاری این شاخص به ۱۶۲ هزار و ۹۴۰ واحدی رسید و با این حساب کاهش ۲ درصدی را تجربه نمود. نماگر اصلی بورس در ابتدای سال جاری در کانال ۹۶ هزار و ۲۹۰ واحدی بود و تابحال رشد ۶۶ هزار و ۶۵۱ واحدی را تجربه می کند که علت عمده این رشد فزاینده افزایش قیمت ارزهای خارجی است.
در عین حال، شاخص بازار اول در تاریخ مذکور در سطح ۱۲۱ هزار و ۲۴۰ واحدی بود که در پنج روز کاری گذشته، بیشتر از ۱۵۰۰ واحد افت را تجربه نمود و در تراز ۱۲۲ هزار و ۹۴۸ واحدی نشست و شاهد کاهش یک درصدی بود. این شاخص هم نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ به علت نوسانات قیمت ارز بیشتر از ۵۳ هزار واحد رشد را نشان داده است.
هم چنین شاخص بازار دوم در یک هفته اخیر، ۷۳۳۰ واحد افت کرد و تا رقم ۳۲۵ هزار و ۲۹۷ واحدی را تجربه نمود. شاخص آزاد شناور هم با افت ۲۸۰۴ واحدی رو به رو شد و شاخص صنعت با ۲۱۷۸ واحدی در ارتفاع ۱۴۵ هزار و ۶۵۸ ایستاد.
ارزش کل معاملات در پنج روز کاری که گذشت، به رقم ۳۷ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال رسید و در یک هفته اخیر ۲۶ درصد افت کرد؛ هم چنین حجم معاملات هم درمجموع عدد ۱۳ هزار و ۷۶۴ سهم و اوراق مالی را تجربه نمود که در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته ۲۵ درصد کاهش را نشان داده است.